Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Totaaloverzicht NGF-projecten

Toekenningen en voorwaardelijke toekenningen

Tabel 26 biedt een overzicht van alle geraamde jaarlijkse kasuitgaven per NGF-project. Dit zijn de ramingen zoals ze zijn weergegeven op de begrotingen van de betreffende departementen. Er is een onderscheid gemaakt tussen definitieve toekenningen en voorwaardelijke toekenningen.

Tabel 28 Geraamde jaarlijkse kasuitgaven per NGF-project (bedragen x € 1 mln)

Artikel

Ronde

Project

Departement

Totaal

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

                 

Definitieve toekenningen

1

1

Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen

OCW

28,5

 

3,4

11,0

7,5

5,3

1,3

      
   

SZW

16,2

 

2,9

5,8

5,8

1,6

       

1

1

Nationaal Onderwijslab

EZK

79,6

 

5,5

5,6

6,0

6,4

13,8

6,6

6,7

6,8

6,9

15,4

 

1

2

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld

OCW

34,3

 

0,6

3,5

5,7

5,6

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,2

 

1

2

Digitaliseringsimpuls onderwijs NL

OCW

140,0

 

10,0

45,0

45,0

40,0

       

1

2

Impuls Open Leermateriaal

OCW

20,5

 

1,8

7,1

11,6

        

1

2

Ontwikkelkracht

OCW

101,2

 

4,2

17,5

27,7

31,4

20,5

      

1

2

Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden

OCW

7,6

 

0,3

3,4

3,9

        

1

2

Nationale LLO Katalysator

OCW

167,0

 

40,0

127,0

         

1

2

Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs

EZK

n.v.t.

            

2

1

AiNed

EZK

160,5

 

13,6

29,8

52,0

38,7

21,4

5

     

2

1

Groenvermogen van de Nederlandse economie

EZK

72,9

 

9,8

18,8

16,1

14,1

14,1

      

2

1

Health-RI

EZK

22,0

 

10,0

12,0

         

2

1

QuantumDeltaNL

EZK

282,0

 

67,8

80,9

77,1

29

8,1

19,1

     

2

1

RegMed XB

EZK

56,3

9,4

20,9

9,8

6,6

5,5

1,6

1,3

1,2

    

2

2

De revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen

OCW

n.v.t.

            

2

2

Circulaire plastics

EZK

124,0

  

49,0

35,0

20,0

15,0

5,0

     

2

2

Einstein Telescope

OCW

42,0

  

28,0

14,0

        

2

2

NXTGEN HIGHTECH

EZK

450,0

  

150,0

88,0

67,0

63,0

43,0

25,0

14,0

   

2

2

Photondelta

EZK

n.v.t.

            

2

2

Cellulaire agricultuur

LNV

n.v.t.

            

2

2

CropXR

LNV

20,8

 

0,7

2,7

4,0

4,3

4,5

4,6

     

2

2

Biotech Booster

OCW

49,6

 

1,1

19,7

28,7

        

2

2

Oncode-PACT

EZK

161,0

 

10,0

60,0

50,0

41,0

       

2

2

Groenvermogen II

EZK

250,0

 

0,6

249,4

         

2

2

PharmaNL

VWS

79,0

  

17,4

29,5

3,4

12,7

12,5

1,6

1,6

0,4

  

2

2

Digitale Infrastructuur en Logistiek

I&W

51,1

 

0,7

13,9

12,9

11,8

11,8

      

2

2

Nieuwe Warmte Nu!

EZK

200,0

  

75,0

75,0

50,0

       

2

2

Luchtvaart in Transitie

I&W

263,9

 

3,0

25,0

35,0

40,0

45,0

35,0

35,0

25,0

20,9

  

2

2

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

I&W

50,2

 

9,5

15,6

25,1

        

3

2

Rail Gent - Terneuzen

I&W

n.v.t.

            
  

Totaal

 

2.930,2

            
                 

Voorwaardelijke toekenningen

1

1

Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen

OCW

n.v.t.

            
   

SZW

n.v.t.

            

1

1

Nationaal Onderwijslab

EZK

n.v.t.

            

1

2

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld

OCW

n.v.t.

            

1

2

Digitaliseringsimpuls onderwijs NL

OCW

420,0

     

40,0

80,0

80,0

80,0

80,0

60,0

 

1

2

Impuls Open Leermateriaal

OCW

57,5

    

11,6

11,8

11,9

11,4

6,5

4,3

  

1

2

Ontwikkelkracht

OCW

231,2

      

29,1

33,3

36,5

39,3

45,1

48,0

1

2

Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden

OCW

42,6

   

14,2

14,2

14,2

      

1

2

Nationale LLO Katalysator

OCW

225,0

   

112,5

112,5

       

1

2

Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs

EZK

210,0

  

42,9

39,5

35,4

34,8

26,3

25,8

3,8

1,4

  

2

1

AiNed

EZK

44,0

  

13,2

13,2

13,2

4,4

      

2

1

Groenvermogen van de Nederlandse economie

EZK

n.v.t.

            

2

1

Health-RI

EZK

n.v.t.

            

2

1

QuantumDeltaNL

EZK

n.v.t.

            

2

1

RegMed XB

EZK

n.v.t.

            

2

2

De revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen

OCW

97,2

  

6,2

14,7

16,5

15,9

16,9

16,1

10,9

   

2

2

Circulaire plastics

EZK

96,0

   

0,9

19,9

17,7

18,0

13,3

10,5

8,7

7,1

 

2

2

Einstein Telescope

OCW

n.v.t.

            

2

2

NXTGEN HIGHTECH

EZK

n.v.t.

            

2

2

Photondelta

EZK

471,2

  

84,9

84,9

96,7

96,7

53,9

53,9

    

2

2

Cellulaire agricultuur

LNV

60,0

   

15,0

10,0

10,0

10,0

7,5

7,5

   

2

2

CropXR

LNV

21,5

       

4,2

4,2

4,5

4,4

4,3

2

2

Biotech Booster

OCW

196,4

    

28,8

29,0

30,1

32,4

33,6

36,9

3,7

2,0

2

2

Oncode-PACT

EZK

164,0

     

54,0

50,0

26,0

22,0

12,0

  

2

2

Groenvermogen II

EZK

250,0

   

250,0

        

2

2

PharmaNL

VWS

n.v.t.

            

2

2

Digitale Infrastructuur en Logistiek

I&W

n.v.t.

            

2

2

Nieuwe Warmte Nu!

EZK

n.v.t.

            

2

2

Luchtvaart in Transitie

I&W

119,5

   

10,0

25,0

35,0

30,0

19,5

    

2

2

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

I&W

n.v.t.

            

3

2

Rail Gent - Terneuzen

I&W

105,0

  

105,0

         
  

Totaal

 

2.811,2

            

Reserveringen

Tabel 27 biedt een overzicht van alle reserveringen voor NGF-projecten.

Tabel 29 Overzicht reserveringen (bedragen x € 1 mln)

Artikel

Ronde

Project

Departement

Bedrag

1

1

Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen

OCW | SZW

45,2

1

1

Nationaal Onderwijslab

OCW

63,0

2

1

Groenvermogen van de Nederlandse economie

EZK

265,0

2

1

Health-RI

EZK

47,0

2

1

QuantumDeltaNL

EZK

333,0

2

2

Einstein Telescope

OCW

870,0

2

2

Groeiplan Watertechnologie

I&W

135,0

2

2

NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland

I&W | LNV

110,0

2

2

Werklandschappen van de toekomst

BZK

26,0

2

2

Toekomstbestendige leefomgeving

BZK

100,0

2

2

Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City

I&W

85,0

  

Totaal

 

2.079,2

Verhouding modaliteiten per NGF-project

In tabel 28 staat weergegeven wat de verhouding van modaliteiten per NGF-project is, ofwel hoeveel per project is gereserveerd, voorwaardelijk toegekend en definitief toegekend. Van de laatste categorie wordt vervolgens weergegeven hoeveel daarvan inmiddels is beschikt. Tot slot wordt aangegeven hoeveel van de beschikte middelen inmiddels is uitgegeven.

Tabel 30 Verhouding modaliteiten per NGF-project (bedragen x € 1 mln)

Artikel

Ronde

Project

Departement

Gereserveerd

Voorw. toegekend

Toegekend

waarvan beschikt door departement(en)

waarvan uitbetaald door departement(en)

1

1

Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen

OCW | SZW

45,2

 

44,7

  

1

1

Nationaal Onderwijslab

EZK

63,0

 

79,6

  

1

2

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld

OCW

  

34,3

  

1

2

Digitaliseringsimpuls onderwijs NL

OCW

 

420,0

140,0

  

1

2

Impuls Open Leermateriaal

OCW

 

57,5

20,5

  

1

2

Ontwikkelkracht

OCW

 

231,2

101,2

  

1

2

Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden

OCW

 

42,6

7,6

  

1

2

Nationale LLO Katalysator

OCW

 

225,0

167,0

  

1

2

Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs

EZK

 

210,0

   

2

1

AiNed

EZK

 

44,0

160,5

3,3

0,9

2

1

Groenvermogen van de Nederlandse economie

EZK

265,0

 

72,9

2,2

0,9

2

1

Health-RI

EZK

47,0

 

22,0

22,0

4,4

2

1

QuantumDeltaNL

EZK

333,0

 

282,0

54,0

24,9

2

1

RegMed XB

EZK

  

56,3

23,0

23,0

2

2

De revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen

OCW

 

97,2

   

2

2

Circulaire Plastics

EZK

 

96,0

124,0

  

2

2

Einstein Telescope

OCW

870,0

 

42,0

  

2

2

NXTGEN HIGHTECH

EZK

  

450,0

  

2

2

Photondelta

EZK

 

471,2

   

2

2

Cellulaire agricultuur

LNV

 

60,0

   

2

2

CropXR

LNV

 

21,5

20,8

  

2

2

Biotech Booster

OCW

 

196,4

49,6

  

2

2

Oncode-PACT

EZK

 

164,0

161,0

  

2

2

Groenvermogen II

EZK

 

250,0

250,0

  

2

2

PharmaNL

VWS

  

79,0

  

2

2

Digitale Infrastructuur en Logistiek

I&W

  

51,1

  

2

2

Nieuwe Warmte Nu!

EZK

  

200,0

  

2

2

Luchtvaart in Transitie

I&W

 

119,5

263,9

  

2

2

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

I&W

  

50,2

  

3

2

Rail Gent - Terneuzen

I&W

 

105,0

   

2

2

Groeiplan Watertechnologie

I&W

135,0

    

2

2

NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland

I&W | LNV

110,0

    

2

2

Werklandschappen van de toekomst

BZK

26,0

    

2

2

Toekomstbestendige leefomgeving

BZK

100,0

    

2

2

Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City

I&W

85,0

    
  

Totaal

 

2079,2

2811,1

2930,2

104,5

54,1

Overgeboekte apparaatskosten naar EZK

Bij de omzetting van de niet-departementale begroting naar een begrotingsfonds is eenmalig onderstaande reeks (tabel 29) aan apparaatskosten overgeboekt naar EZK.

Tabel 31 Overgeboekte apparaatskosten naar EZK (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

Stafdirectie

2.857

3.619

3.619

3.619

Opdrachten- en onderzoeksbudget Nationaal Groeifonds

1.716

1.705

1.705

1.705

Vergoedingen adviescommissie

36

36

36

36

Raad voor de Toekomst

100

100

100

100

Centraal Planbureau

390

390

390

390

Bijdrage RVO

2.407

2.407

2.407

2.407

Fondsbeheer

1.493

1.493

1.493

1.493

Totaal

9.000

9.750

9.750

9.750

Stafdirectie

Dit zijn de loonkosten voor de Stafdirectie Nationaal Groeifonds.

Opdrachten- en onderzoeksbudget Nationaal Groeifonds

Dit is het budget voor opdrachten en onderzoeken ten behoeve van de adviezen van de adviescommissie.

Vergoedingen adviescommissie

De leden van de adviescommissie zien af van hun vergoeding en krijgen alleen reiskosten vergoed.

Raad voor de Toekomst

Dit zijn kosten voor een secretaris en vergaderingen.

Centraal Planbureau

Dit zijn loonkosten voor 3 fte.

Bijdrage RVO

Dit zijn uitvoeringskosten die RVO maakt voor (de subsidieregeling van) het Nationaal Groeifonds.

Fondsbeheer

Dit zijn de loonkosten voor het fondsbeheer van het Nationaal Groeifonds.

Licence