Base description which applies to whole site

2.5 Overzicht risicoregelingen

Tabel 4 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties 2021

Geraamd te verlenen 2022

Geraamd te vervallen 2022

Uitstaande garanties 2022

Geraamd te verlenen 2023

Geraamd te vervallen 2023

Uitstaande garanties 2023

Garantie-plafond (jaarlijks)

Totaal plafond

3. Effectieve Europese samenwerking

Raad van Europa

176.743

0

0

176.743

0

0

176.743

0

176.743

 

Totaal

176.743

0

0

176.743

0

0

176.743

0

176.743

Tabel 5 Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitgaven 2021

Ontvangsten 2021

Stand risico voorziening 2021

Saldo 2021

Uitgaven 2022

Ontvangsten 2022

Stand risico voorziening 2022

Saldo 2022

Uitgaven 2023

Ontvangsten 2023

Stand risico voorziening 2023

Saldo 2023

3. Effectieve Europese samenwerking

Raad van Europa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence