Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 8: Nationaal Groeifonds-projecten

Tabel 161 Uitgavenraming NGF-projecten (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal uitgaven NGF-Projecten

 

58.019

223.289

122.616

76.950

23.557

3.083

        

Subtotaal uitgaven Open Leermateriaal

 

1.783

7.125

11.586

   

Primair onderwijs

       

Subsidies

  

897

1.516

   

Voortgezet onderwijs

       

Subsidies

 

1.558

5.567

9.408

   

Opdrachten

 

109

429

429

   

Apparaat kerndepartement

       

Personeel

 

116

232

233

   
        

Subtotaal uitgaven Ontwikkelkracht

 

4.197

17.536

27.657

31.367

20.474

 

Primair onderwijs

       

Subsidies

  

2.466

4.740

5.354

3.335

 

Voortgezet onderwijs

       

Subsidies

 

1.767

8.456

15.232

17.027

10.586

 

Opdrachten

 

1.419

5.016

5.860

6.715

4.142

 

Apparaat kerndepartement

       

Personeel

 

1.011

1.598

1.825

2.271

2.411

 
        

Subtotaal uitgaven Digitaal onderwijs goed geregeld

 

599

3.508

5.733

5.583

3.083

3.083

Primair onderwijs

       

Subsidies

  

625

800

800

750

750

Voortgezet onderwijs

       

Subsidies

 

375

2.450

4.500

4.400

2.000

2.000

Opdrachten

 

100

200

200

150

100

100

Apparaat kerndepartement

       

Personeel

 

124

233

233

233

233

233

        

Subtotaal uitgaven Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden

 

300

3.400

3.900

   

Middelbaar beroepsonderwijs

       

Subsidies

  

3.400

3.900

   

Opdrachten

 

300

     
        

Subtotaal uitgaven Nationale LLO Katalysator

 

40.000

127.000

    

Hoger beroepsonderwijs

       

Bekostiging

 

40.000

127.000

    
        

Subtotaal uitgaven Digitaliseringsimpuls onderwijs NL

 

10.000

45.000

45.000

40.000

  

Hoger beroepsonderwijs

       

Bekostiging

 

10.000

45.000

45.000

40.000

  
        

Subtotaal uitgaven Biotech boosterreeks

 

1.140

19.720

28.740

   

Onderzoek en wetenschapsbeleid

       

Subsidies

 

1.140

19.720

28.740

   
Licence