Base description which applies to whole site

6.2 Verdeling van de apparaatsuitgaven

Verdeling van de apparaatsuitgaven

De apparaatsuitgaven van Defensie zijn als volgt verdeeld over de beleids- en niet beleidsartikelen:

Tabel 36 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten Ministerie van Defensie (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

6.390.547

7.203.250

7.290.027

7.356.064

7.391.752

7.415.348

7.422.503

        

Apparaat Kerndepartement

1.529.926

1.625.478

1.592.168

1.608.527

1.597.049

1.593.329

1.588.125

        

Uitvoeringsorganisaties

4.860.621

5.577.772

5.697.859

5.747.537

5.794.703

5.822.019

5.834.378

        

Koninklijke Marine

782.303

908.585

948.855

958.203

968.393

975.353

978.717

Koninklijke Landmacht

1.316.611

1.576.504

1.605.530

1.618.058

1.633.986

1.637.397

1.642.559

Koninklijke Luchtmacht

681.912

743.222

756.047

755.145

734.660

737.473

737.444

Koninklijke Marechaussee

497.328

598.001

608.674

612.408

615.488

620.929

618.735

Defensie Materieel Organisatie

454.883

529.648

523.569

541.528

547.603

538.083

542.827

Defensie Ondersteuningscommando

1.127.584

1.221.812

1.255.184

1.262.195

1.294.573

1.312.784

1.314.096

        

Totaal apparaatsuitgaven

6.390.547

7.203.250

7.290.027

7.356.064

7.391.752

7.415.348

7.422.503

Grafische weergave van de verhouding apparaatsuitgaven (personele en materiële uitgaven) ten opzichte van overige financiële instrumenten (programma).

Figuur 9 Verhouding apparaatsuitgaven ten opzichte van overige financiële instrumenten

Licence