Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 5: Rechtspersonen met een wettelijke taak en zelfstandige bestuursorganen

Tabel 29 Rechtspersonen met een wettelijke taak en zelfstandige bestuursorganen

Naam organisatie

Ministerie

ZBO/RWT

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

Invest International Development B.V.

Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

RWT

1.2

9 mln.

Invest International Public Programmes B.V.

Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

RWT

1.2

4,499 mln.

Invest International Public Programmes B.V.

Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

RWT

1.3

110 mln.

Licence