Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Voor u ligt de suppletoire begroting Prinsjesdag van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De suppletoire begroting Prinsjesdag geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2023. De stand wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2023 opgebouwd.

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties worden toegelicht, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

Ondergrenzen op basis van de RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

artikel 1. Raad van State

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 4 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 2. Algemene Rekenkamer

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 3. De Nationale ombudsman

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 9. Kiesraad

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 10. Nog onverdeeld

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

Licence