Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 10. Nog onverdeeld

Tabel 9 Budgettaire gevolgen artikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

0

0

0

     
 

Uitgaven

0

0

0

     

10.0

Nog onverdeeld

0

0

0

 

Nog te verdelen

0

0

0

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     
Licence