Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.088.369

318.647

1.407.016

     
 

Uitgaven

1.059.375

28.374

1.087.749

     

5.11

Verwerving

531.522

3.741

535.263

 

Opdrachten

531.522

3.741

535.263

 

Verwerving: realisatie

531.522

3.741

535.263

5.12

Instandhouding

569.866

28.374

598.240

 

Opdrachten

569.866

28.374

598.240

 

Instandhouding Infrastructuur

569.866

28.374

598.240

5.16

Over-/ onderprogrammering

‒ 42.013

‒ 3.741

‒ 45.754

 

Fonds

‒ 42.013

‒ 3.741

‒ 45.754

 

Fonds

‒ 42.013

‒ 3.741

‒ 45.754

     
 

Ontvangsten

28.240

0

28.240

     

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 318,6 miljoen. Deze stijging is met name het gevolg van het herijken van enkele vastgoedprojecten, met name het project IGO KMar Vastgoed, het programma Concentreren, Verduurzamen en Vernieuwen, het project Samenwerken AIVD-MIVD en Programma Wet- en Regelgeving. Daarnaast zijn er technische mutaties verwerkt, en is het uitdelen van de prijsbijstelling (€ 27,5 miljoen) hierin meegenomen.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt per saldo verhoogd met € 28,4 miljoen. Dit wordt verklaard door:

Instandhouding

Deze stijging is met name het gevolg van het toevoegen van de prijsbijstelling 2023 (€ 27,5 miljoen).

Licence