Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag ) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

     
  

2023

2023

2023

     
 

Verplichtingen

74 698

‒ 4 506

70 192

     
 

Uitgaven

   
     
 

Programma-uitgaven totaal

76 697

‒ 4 506

72 191

 

waarvan juridisch verplicht

   
     

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

13 532

‒ 109

13 423

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Gedetineerdenbegeleiding

2 260

0

2 260

     
 

Inkomensoverdrachten

   
 

Gedetineerdenbegeleiding

540

0

540

     
 

Opdrachten

   
 

Consulaire bijstand

394

0

394

 

Reisdocumenten en verkiezingen

2 550

‒ 109

2 441

 

Consulaire opleidingen

400

0

400

 

Consulaire informatiesystemen

7 388

0

7 388

 

Loket buitenland

0

0

0

     

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

23 863

‒ 125

23 738

     
 

Opdrachten

   
 

Ambtsberichtenonderzoek

150

0

150

 

Visumverlening

2 858

0

2 858

 

Legalisatie en verificatie

80

0

80

 

Consulaire informatiesystemen

19 747

‒ 125

19 622

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Asiel en migratie

1 028

0

1 028

     

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

12 662

‒ 4 425

8 237

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Internationaal Cultuurbeleid

9 014

‒ 4 425

4 589

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Internationaal cultuurbeleid

3 648

0

3 648

     

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

26 640

153

26 793

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Instituut Clingendael

800

0

800

 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

3 872

0

3 872

 

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

49

0

49

 

Publieksdiplomatie

2 229

0

2 229

 

Onderzoeksprogramma

50

50

100

 

Academische Leerstoel Anton de Kom

344

0

344

     
 

Opdrachten

   
 

Adviesraad Internationale vraagstukken

635

0

635

 

Instituut Clingendael

3 043

28

3 071

 

Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties

1 000

0

1 000

 

Algemene voorlichting

1 590

0

1 590

 

Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten

2 000

0

2 000

 

China-strategie

27

0

27

 

Onderzoeksprogramma

2 137

75

2 212

 

Conferentie uitdragen Nederlandse waarden en belangen

4 000

0

4 000

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Algemene voorlichting

1 200

0

1 200

 

Verkeersnotificaties

400

0

400

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Europese bewustwording

868

0

868

 

Publieksdiplomatie

2 396

0

2 396

     
 

Ontvangsten

47 374

0

47 374

     

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

9 200

0

9 200

     

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

37 900

0

37 900

     

4.40

Doorberekening Defensie diversen

74

0

74

     

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

200

0

200

Toelichting

Het budget voor artikelonderdeel 4.3 daalt als gevolg van een overheveling naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor steun aan activiteiten die tot doel hebben de Oekraïense cultuur te behouden.

Licence