Base description which applies to whole site

4.4 Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

     
  

2023

2023

2023

     
 

Verplichtingen

70 192

‒ 137

70 055

     
 

Uitgaven

   
     
 

Programma-uitgaven totaal

72 191

‒ 4 926

67 265

 

waarvan juridisch verplicht

  

99%

     

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

13 423

‒ 2 605

10 818

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Gedetineerdenbegeleiding

2 260

‒ 1 005

1 255

     
 

Inkomensoverdrachten

   
 

Gedetineerdenbegeleiding

540

0

540

     
 

Opdrachten

   
 

Consulaire bijstand

394

0

394

 

Reisdocumenten en verkiezingen

2 441

0

2 441

 

Consulaire opleidingen

400

‒ 300

100

 

Consulaire informatiesystemen

7 388

‒ 1 300

6 088

 

Loket buitenland

0

0

0

     

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

23 738

‒ 2 927

20 811

     
 

Opdrachten

   
 

Ambtsberichtenonderzoek

150

0

150

 

Visumverlening

2 858

‒ 800

2 058

 

Legalisatie en verificatie

80

0

80

 

Consulaire informatiesystemen

19 622

‒ 2 200

17 422

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Asiel en migratie

1 028

73

1 101

     

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

8 237

343

8 580

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Internationaal Cultuurbeleid

4 589

‒ 141

4 448

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Internationaal cultuurbeleid

3 648

484

4 132

     

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

26 793

263

27 056

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Instituut Clingendael

800

0

800

 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

3 872

1 000

4 872

 

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

49

22

71

 

Publieksdiplomatie

2 229

29

2 258

 

Onderzoeksprogramma

100

0

100

 

Academische Leerstoel Anton de Kom

344

‒ 139

205

     
 

Opdrachten

   
 

Adviesraad Internationale vraagstukken

635

74

709

 

Instituut Clingendael

3 071

‒ 82

2 989

 

Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties

1 000

110

1 110

 

Algemene voorlichting

1 590

0

1 590

 

Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten

2 000

650

2 650

 

China-strategie

27

2

29

 

Onderzoeksprogramma

2 212

0

2 212

 

Conferentie uitdragen Nederlandse waarden en belangen

4 000

‒ 1 000

3 000

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Algemene voorlichting

1 200

30

1 230

 

Publieksdiplomatie

0

0

0

 

Verkeersnotificaties

400

‒ 50

350

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Europese bewustwording

868

‒ 600

268

 

Publieksdiplomatie

2 396

217

2 613

     
 

Ontvangsten

47 374

19 000

66 374

     

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

9 200

1 000

10 200

     

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

37 900

18 000

55 900

     

4.40

Doorberekening Defensie diversen

74

0

74

     

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

200

0

200

ToelichtingVerplichtingenHet verplichtingenbudget neemt af met EUR 1 miljoen. De verplichtingen mutaties houden verband met de uitgavenmutaties zoals hieronder toegelicht.

UitgavenArtikelonderdeel 4.1Het budget voor consulaire dienstverlening wordt naar beneden bijgesteld, omdat betalingen voor een aantal projecten doorschuiven naar 2024. Dit betreft onder andere de subsidie voor gedetineerdenbegeleiding en consulaire informatiesystemen.

Artikelonderdeel 4.2Het budget wordt naar beneden bijgesteld. Dit komt met name doordat de BMVI middelen, die vallen onder consulaire informatiesystemen, pas in 2024 uitgegeven worden.

Artikelonderdeel 4.4Voor het uitdragen van de Nederlandse waarden is het budget gestegen. Dit komt onder andere door het Programma Ondersteuning Buitenland Beleid. Er is gebleken dat de nieuwe geopolitieke realiteit de afgelopen jaren om extra inzet van dit instrument vraagt. Daarnaast zijn de kosten voor de conferentie van het Feministisch Buitenland Beleid lager dan voorzien.

OntvangstenArtikelonderdeel 4.10De paspoortontvangsten zijn hoger dan voorzien.

Artikelonderdeel 4.20De ontvangsten voor consulaire dienstverlening aan vreemdelingen vallen hoger uit, doordat er meer visa zijn verstrekt.

Licence