Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

1.651

0

1.651

10

1.661

10

10

10

10

1.661

            
 

Uitgaven

1.651

0

1.651

10

1.661

10

10

10

10

1.661

            

4.0

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.651

0

1.651

10

1.661

10

10

10

10

1.661

 

Materiële uitgaven

1.651

0

1.651

10

1.661

10

10

10

10

1.661

 

Interparlementaire betrekkingen

1.651

0

1.651

10

1.661

10

10

10

10

1.661

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            
Licence