Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Integratie-uitkeringen

Tabel 12 Integratie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Voogdij 18+

61.642

32.124

32.124

32.124

32.124

32.124

Beschermd wonen

1.641.470

1.642.005

1.642.644

1.643.312

1.643.312

1.643.312

Participatie

1.933.969

1.870.593

1.805.402

1.741.146

1.676.953

1.613.279

Wijziging betalingsverloop integratie uitkeringen

2

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

3.637.083

3.544.722

3.480.170

3.416.582

3.352.389

3.288.715

Licence