Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Uitgaven

Tabel 9 Uitgaven beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

20.936

20.536

20.432

19.636

18.871

       

Mutatie nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

3.400

2.980

1.543

1.493

1.174

1.174

Extrapolatie

18.871

Nieuwe mutaties

‒ 47

147

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

24.289

23.663

21.975

21.129

20.045

20.045

Ontvangsten

Tabel 10 Ontvangsten beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

140

140

140

140

140

       

Mutatie Nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

140

Nieuwe mutaties

100

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

240

140

140

140

140

140

Uitgaven

Tabel 11 Uitgaven beleidsartikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

34.771

35.303

36.946

35.887

35.373

       

Mutatie nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

2.090

2.426

2.530

2.463

2.431

2.431

Extrapolatie

35.373

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

36.861

37.729

39.476

38.350

37.804

37.804

Ontvangsten

Tabel 12 Ontvangsten beleidsartikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

86

86

86

86

86

       

Mutatie nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

86

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

86

86

86

86

86

86

Uitgaven

Tabel 13 Uitgaven beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

153.712

147.151

149.398

147.646

146.616

       

Mutatie nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

27.684

24.922

20.927

28.304

24.044

21.384

Extrapolatie

146.616

Nieuwe mutaties

‒ 4.042

4.042

0

0

0

0

Waarvan:

      

1. CAO-middelen

‒ 1.292

1.292

    

2. Kasschuif Tweede Kamer

‒ 2.750

2.750

    
       

Stand ontwerpbegroting 2024

177.354

176.115

170.325

175.950

170.660

168.000

Toelichting

1. CAO-middelen

De kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het incidentele verschil t.o.v. CEP 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif naar 2024.

2. Kasschuif Tweede Kamer

Door een vertraging in de aanbesteding van het nieuwe informatiesysteem zullen de uitgaven niet in 2023 maar in 2024 plaats gaan vinden. Daarnaast is voor het uitvoeren van een motie nader onderzoek nodig. Ook hiervoor schuiven de kosten door naar 2024.

Ontvangsten

Tabel 14 Ontvangsten beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

       

Mutatie nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

3.639

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

8.339

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

Uitgaven

Tabel 15 Uitgaven beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.574

1.574

1.574

1.574

1.574

       

Mutatie nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

54

77

77

77

77

77

Extrapolatie

1.574

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

1.628

1.651

1.651

1.651

1.651

1.651

Ontvangsten

Tabel 16 Ontvangsten beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

       

Mutatie nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Tabel 17 Uitgaven niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

       

Mutatie nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

Tabel 18 Ontvangsten niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

       

Mutatie nota van Wijziging 2023

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2023

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

Licence