Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

Uitgaven

Tabel 16 Uitgaven beleidsartikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

80.664

79.885

79.885

74.652

74.342

Mutatie Nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

5.346

4.577

4.577

4.278

4.260

4.260

Extrapolatie

74.363

Nieuwe mutaties

‒ 800

821

21

21

21

Waarvan:

      

1. Kasschuif CAO-middelen

‒ 800

800

       

Stand ontwerpbegroting 2024

85.210

85.283

84.483

78.951

78.623

78.623

Toelichting

1. CAO-middelen

De kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het incidentele verschil t.o.v. CEP 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif naar 2024.

Ontvangsten

Tabel 17 Ontvangsten beleidsartikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

Mutatie Nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

1.950

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

Uitgaven

Tabel 18 Uitgaven beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

39.286

42.636

39.309

39.332

47.042

Mutatie Nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

3.147

2.998

2.803

2.805

3.258

2.776

Extrapolatie

41.182

Nieuwe mutaties

‒ 207

‒ 1.293

4.300

1.600

2.600

Waarvan:

      

1. Tijdelijke huisvesting

 

1.200

1.600

1.600

1.600

1.600

2. Kasschuif tijdelijke huisvesting

 

‒ 2.700

2.700

   

3. Informatiehuishouding

    

1.000

1.000

       

Stand ontwerpbegroting 2024

42.226

44.341

46.412

43.737

52.900

43.958

Toelichting

1. Tijdelijke huisvesting

Dit betreft een overheveling van budget van de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën. Voor de tijdelijke huisvesting van de Algemene Rekenkamer (AR) maakt ook de AR zelf kosten (zogenaamde gebruikerskosten). Die lopen door gedurende de periode van de tijdelijke huisvesting. Dat loopt door tot in 2029, de kosten zijn in dat jaar € 0,4 mln.

2. Kasschuif tijdelijke huisvesting

De tijdelijke huisvesting van de AR zal niet volgend jaar gereed zijn, maar pas het jaar daarop. De budgetten die die geraamd waren voor onder andere de fysieke verhuizing moeten daarom een jaar schuiven.

3. Informatiehuishouding

Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. Voor de Algemene Rekenkamer was hiervoor tot en met 2026 (meerjarig) budget overgeboekt, maar nog niet structureel (voor de jaren daarna). Dit gebeurt nu alsnog.

Ontvangsten

Tabel 19 Ontvangsten beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.017

1.017

1.017

1.017

1.017

Mutatie Nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

1.017

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

1.017

1.017

1.017

1.017

1.017

1.017

Uitgaven

Tabel 20 Uitgaven beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

25.625

25.618

25.591

25.586

25.826

Mutatie Nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

1.520

1.828

1.369

1.369

1.383

1.383

Extrapolatie

25.984

Nieuwe mutaties

423

1.248

658

158

158

       

Stand ontwerpbegroting 2024

27.568

28.694

27.618

27.113

27.367

27.367

Ontvangsten

Tabel 21 Ontvangsten beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

2.539

2.539

2.539

2.539

2.539

Mutatie Nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

200

257

0

0

0

0

Extrapolatie

2.539

Nieuwe mutaties

363

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

3.102

2.796

2.539

2.539

2.539

2.539

Uitgaven

Tabel 22 Uitgaven beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

5.412

5.360

4.882

4.885

4.885

Mutatie Nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

771

698

665

665

665

665

Extrapolatie

4.821

Nieuwe mutaties

‒ 217

153

‒ 64

‒ 64

‒ 64

       

Stand ontwerpbegroting 2024

5.966

6.211

5.483

5.486

5.486

5.486

Ontvangsten

Tabel 23 Ontvangsten beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

199

199

199

199

199

Mutatie Nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

199

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

199

199

199

199

199

199

Uitgaven

Tabel 24 Uitgaven beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

2.067

2.067

2.067

2.067

2.067

Mutatie Nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

846

125

125

125

125

125

Extrapolatie

2.067

Nieuwe mutaties

‒ 31

31

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

2.882

2.223

2.192

2.192

2.192

2.192

Ontvangsten

Tabel 25 Ontvangsten beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

60

60

60

60

60

Mutatie Nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

60

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

60

60

60

60

60

60

Uitgaven

Tabel 26 Uitgaven beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

3.136

3.136

3.136

3.136

3.136

Mutatie Nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

527

193

193

193

193

193

Extrapolatie

3.136

Nieuwe mutaties

‒ 45

45

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

3.618

3.374

3.329

3.329

3.329

3.329

Ontvangsten

Tabel 27 Ontvangsten beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

200

200

200

200

200

Mutatie Nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

200

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

200

200

200

200

200

200

Uitgaven

Tabel 28 Uitgaven beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

2.279

2.279

2.279

2.279

2.279

Mutatie Nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

886

0

0

0

0

0

Extrapolatie

2.279

Nieuwe mutaties

‒ 33

33

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

3.132

2.453

2.420

2.420

2.420

2.420

Ontvangsten

Tabel 29 Ontvangsten beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

75

75

75

75

75

Mutatie Nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

75

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

75

75

75

75

75

75

Uitgaven

Tabel 30 Uitgaven beleidsartikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

10.440

6.697

5.469

4.264

4.264

Mutatie Nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

5.486

384

314

244

244

244

Extrapolatie

4.264

Nieuwe mutaties

‒ 2.978

3.083

0

0

0

Waarvan:

      

1. Kasschuif DHV

‒ 3.000

3.000

       

Stand ontwerpbegroting 2024

12.948

10.164

5.783

4.508

4.508

4.508

Toelichting

1. Kasschuif Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen (DHV)

Door het opzeggen van het contract met Paragon zullen er naar planning dit jaar geen werkzaamheden meer plaatsvinden. Naar verwachting wordt de uitvoering hiervan volgend jaar weer tot uitvoering gebracht. De budgetten worden doorgeschoven naar 2024.

Ontvangsten

Tabel 31 Ontvangsten beleidsartikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Tabel 32 Uitgaven artikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

Licence