Base description which applies to whole site

2.6 Coronamaatregelen

Tabel 8 Begrote uitgaven coronamaatregelen op de begroting Koninkrijksrelaties (bedragen x € 1 mln.)
  

Uitgaven

 

Ontvangsten

 

Art

Maatregel

2022

2023

2024 t/m 2028

 

2022

2023

2024 t/m 2028

Vindplaats

4

Noodpakketten Rode Kruis

0,0

0,0

0,0

 

1,6

0,0

0,0

Dit betreffen ontvangsten vanuit verschillende tranches: Vierde incidentele suppletoire begroting over 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1), Eerste incidentele suppletoire begroting over 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1), Tweede incidentele suppletoire begroting over 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1) en tweede nota van wijziging op eerste suppletoire begroting over 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5).

4

Inkomstenderving Bonaire International Airport

0,0

0,0

0,0

 

2,2

0,0

0,0

Vierde incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1)

5

Reservering liquiditeitslening Aruba 2022

6,1

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

Nota van wijziging op Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32)

5

Reservering liquiditeitslening Sint Maarten 2022

13,6

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

Nota van wijziging op Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32)

5

Raming aflossing Liquiditeitsleningen (covid) - Aruba

0,0

0,0

0,0

 

0,0

‒ 448,6

0,0

Vanaf de begroting 2023 worden ook de aflossingen op de liquiditeitsleningen (covid) van Aruba als ontvangsten geraamd.

5

Raming aflossing Liquiditeitsleningen (covid) - Curacao

0,0

0,0

0,0

 

0,0

‒ 446,4

0,0

Vanaf de begroting 2023 worden ook de aflossingen op de liquiditeitsleningen (covid) van Curacao als ontvangsten geraamd.

5

Raming aflossing Liquiditeitsleningen (covid) - SXM

0,0

0,0

0,0

 

0,0

‒ 143,3

0,0

Vanaf de begroting 2023 worden ook de aflossingen op de liquiditeitsleningen (covid) van Sint Maarten als ontvangsten geraamd.

 

Totaal

19,7

0,0

0,0

 

3,8

‒ 1.038,3

0,0

 

Voor het BES fonds zijn er geen coronamaatregelen meer vanaf 2022.

Licence