Base description which applies to whole site

Bijlage 1: ZBO's en RWT's

Tabel 66 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder het ministerie van Financiën)

Naam organisatie

ZBO/RWT

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

Uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet

Volgende evaluatie ZBO

Waarderingskamer

ZBO en RWT

Artikel 1

2.489

Waarderingskamer Evaluatie 2017-2021- Eindrapport | Rapport | Rijksoverheid.nl

2027

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

ZBO en RWT

Artikel 2

705

Kamerbrief over Kaderwetevaluaties Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank 2016-2020 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

2026

De Nederlandsche Bank (DNB)

ZBO en RWT

Artikel 2

2.020

Kamerbrief over Kaderwetevaluaties Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank 2016-2020 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

2026

Stichting Waarborgfonds Motorverkeer

RWT

Artikel 2

0

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars

RWT

Artikel 2

0

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Commissie Eindtermen Accountsopleiding (CEA)

ZBO

Artikel 2

0

Kamerstuk 25268, nr. 164 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

20231

Stichting administratiekantoor financiële instellingen (NLFI)

RWT

Artikel 3

5.096

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

1

Evaluatie 2023 is in afronding en wordt in 2023 nog naar uw Kamers gestuurd.

Tabel 67 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder andere ministeries)

Naam organisatie

Ministerie

ZBO/RWT

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

Kadaster

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

ZBO en RWT

Artikel 1

2.933

Kamer van Koophandel

Economische Zaken en Klimaat

ZBO en RWT

Artikel 1

341

RDW

Infrastructuur en Waterstaat

ZBO en RWT

Artikel 1

2.940

Nationale Politie

Justitie en Veiligheid

RWT

Artikel 1

3.780

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Economische Zaken en Klimaat

ZBO

Artikel 2

525

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Justitie en Veiligheid

ZBO

Artikel 2

0

Licence