Base description which applies to whole site

GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Figuur 1 Geraamde uitgaven van het Nationaal Groeifonds m.b.t. 2024 (bedragen x € 1 mln). Totaal € 1.572,3 mln.

Figuur 2 Geraamde ontvangsten van het Nationaal Groeifonds m.b.t. 2024 (bedragen x € 1 mln). Totaal € 1.572,3 mln.

Licence