Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Tabel 3 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand begroting 2023 (inclusief NvW)

 

35.460.691

33.179.602

33.787.246

35.390.912

36.377.361

0

Belangrijkste mutaties

       
        

Corona maatregelen

       

Uitvoeringskosten GGD voor vaccineren

1

0

180.647

0

0

0

0

Aanschaf zelftesten

1

0

34.700

0

0

0

0

RIVM Covid vaccinaties

1

0

28.977

0

0

0

0

Uitvoeringskosten GGD

1

0

27.000

0

0

0

0

RIVM Programma 19 onderzoek

1

0

13.000

0

0

0

0

Post-covid onderzoek

2

1.750

8.500

0

0

0

0

Monitoring en surveillance door RIVM

1

0

8.000

0

0

0

0

Selectie en vaccineren risicogroepen

1

0

4.000

0

0

0

0

Effectiviteit van maatregelen ZonMw

1

0

4.000

0

0

0

0

Stimuleren begrip samenleving over ontwikkeling virus

1

0

3.500

0

0

0

0

Strategisch onderzoeksprogramma covid 19

1

0

3.100

0

0

0

0

Afwikkeling SON en DT

1

0

2.450

0

0

0

0

Effectieve dienstverlening

1

0

2.400

0

0

0

0

Ventilatie onderzoek

1

‒ 3.000

‒ 2.000

0

0

0

0

        
        

Overige maatregelen

       

Vanuit het IZA wordt er maximaal structureel € 150 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten om bij te dragen aan de IZA doelstellingen. Voornemen is om deze middelen via SPUK regeling beschikbaar te stellen aan gemeenten.

1

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

In het kader van Pandemische Paraatheid wordt in 2024 onder andere ca. € 35 miljoen vrijgemaakt voor versterking van de ICT bij GGD’en en ca. € 25 miljoen voor de versterking van de infectieziekte bestrijding.

1

7.281

60.249

48.079

64.507

58.478

58.478

Het Zorginstituut adviseerde in 2017 dat prenatale screening zonder medische indicatie niet binnen de Zvw past. Vanaf 1 januari 2024 wordt de 20 wekenecho aangeboden via het landelijke programma prenatale screening en bekostigd via de Rijksbegroting

1

0

27.700

27.700

27.700

27.700

27.700

Bijstelling uitgavenraming rijksbijdrage Wlz naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

3

‒ 200.000

350.000

‒ 1.000.000

‒ 200.000

100.000

1.500.000

Bijstelling uitgavenraming rijksbijdrage BIKK (Bijdrage Kosten Korting) naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB

3

‒ 24.700

229.800

79.000

160.400

152.100

317.800

Voor de uitvoering van de CA-maatregel voor dak en thuislozenopvang is er structureel € 62 miljoen beschikbaar gesteld

3

0

62.000

62.000

62.000

62.000

62.000

Doorontwikkeling in het kader van standaardisatie van gegevensuitwisseling Persoonlijke GezondheidsOmgeving

4

6.400

32.600

31.600

32.300

24.200

0

Dit betreft investeringen en uitvoeringskosten van de Hervormingsagenda Jeugd die vanuit de VWS-begroting worden ingezet

5

0

91.000

95.000

0

0

0

Het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging (IOW) moet leiden tot het inrichten van een regionaal - en waar passend landelijk - opleidingsaanbod waarin op innovatieve, toekomstbestendige en efficiënte wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan opleiden en scholing in de wijkverpleging.

4

0

50.000

50.000

30000

0

0

Rijksbijdrage 18-

2

0

16.800

‒ 14.800

‒ 20.200

‒ 20.400

‒ 24.300

Voor de dekking van Pallas is er 1,36 miljard aan dekking gevonden door de pakketmaatregel vitamine D.

2

0

‒ 136.270

‒ 136.270

‒ 136.270

‒ 136.270

‒ 136.270

Voor de dekking van Pallas is er 32 miljoen aan dekking gevonden uit de groeiruimte van de non-IZA zvw-sectoren

11

0

‒ 32.000

‒ 32.000

‒ 32.000

‒ 32.000

‒ 32.000

Kapitaalverschaffing Pallas

2

15.881

265.200

365.000

350.700

222.725

0

Overboeking vanuit het Nationaal Groeifonds voor DUTCH (Digital United Training Concepts for Healthcare)

4

0

47.000

1.000

0

0

0

Bijstelling zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen CPB

8

109.100

51.500

237.000

298.300

1.065.400

756.500

        

Totaal

 

35.523.403

34.763.455

33.750.555

36.178.349

38.051.294

2.679.908

Overige mutaties

 

12.692.501

504.761

1.108.831

847.601

554.086

37.020.446

Stand ontwerpbegroting 2024

 

48.215.904

35.268.216

34.859.386

37.025.950

38.605.380

39.700.354

Licence