Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4 EMU-schuld

Tabel 4.1 Financieringsbehoefte Rijk (in miljoenen euro)
 

2011

2012

2013

2014

2015

bron

EMU-tekort Rijk

14 617

10 275

6 015

2 550

– 1 246

zie tabel 3.3

Bij: Ktv's en financiële transacties

5 196

2 169

9 597

11 368

13 046

zie tabel 1.4

Bij: Overbruggingskrediet FBN/ABN

– 825

0

0

– 200

– 150

 

Bij: Derdenrekening

136

– 186

– 321

– 290

– 733

 

Financieringstekort Rijk op kasbasis

19 125

12 258

15 291

13 428

10 917

 
Tabel 4.2 Opbouw EMU-schuld collectieve sector (in miljoenen euro)
 

2011

2012

2013

2014

2015

bron

EMU-schuld primo

369 894

391 418

407 011

425 234

440 115

 

Financieringstekort Rijk

19 125

12 258

15 291

13 428

10 917

zie tabel 4.1

EMU-tekort lokale overheden

4 449

4 399

3 349

2 749

1 740

zie tabel 3.5

ING back-up faciliteit

– 3 505

– 1 887

– 700

– 1 400

– 1 300

 

EFSF

1 455

824

284

104

0

 

EMU-schuld ultimo

391 418

407 011

425 234

440 115

451 472

 

EMU-schuldquote (in procenten bbp)

64,7%

65,3%

66,1%

66,4%

66,2%

 
Tabel 4.3 Opbouw EMU-schuldquote (in procenten bbp)
 

2011

2012

2013

2014

2015

Bron

EMU-schuldquote primo

62,9%

64,7%

65,3%

66,1%

66,4%

 

EMU-tekort collectieve sector1

4,2%

2,9%

2,5%

2,4%

1,8%

zie tabel 3.2

Interventies in financiële sector

– 0,7%

– 0,5%

0,0%

– 0,2%

– 0,3%

 

Ktv’s en overige financiële transacties

0,0%

0,1%

0,4%

0,1%

0,2%

 

Noemereffect bbp

– 1,7%

– 1,9%

– 2,1%

– 1,9%

– 1,9%

 

EMU-schuldquote ultimo

64,7%

65,3%

66,1%

66,4%

66,2%

 
1

De rente-uitgaven en dividendontvangsten als gevolg van de interventies in de financiële sector lopen mee in het totale EMU-saldo.

Tabel 4.4 Historisch overzicht EMU-schuld
 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

EMU-schuld (in miljarden euro)

224,8

227,1

235,1

248,0

257,6

266,1

255,9

259,0

347,5

347,1

369,9

Bbp (in miljarden euro)

418

448

465

477

491

513

540

572

594

571

588

EMU-schuld collectieve sector (in procenten bbp)

53,8%

50,7%

50,5%

52,0%

52,4%

51,8%

47,4%

45,3%

58,5%

60,8%

62,9%

Licence