Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Trefwoordenregister

Accres

7, 52

Administratieve lasten

34

AOW

12, 38, 50, 68

Apparaatsuitgaven

74

Arbeidsaanbod

12, 32, 38

Arbeidsmarkt

15, 33, 34, 38, 41, 43, 55, 62, 63, 64, 66, 68

Arbeidsparticipatie

36

Arbeidsproductiviteit

12, 15

Auditfunctie

74, 75

Auto

22, 23, 26, 29, 35, 49, 69, 73

Automatische stabilisatie

44, 70

AWBZ

37, 69

Bbp

10

Bedrijfsleven

10, 14, 19, 31, 33, 34, 38, 55, 71

Begrotingsregels

14, 22, 23, 26, 30, 31, 43, 55, 67

Begrotingssaldo

23

Begrotingstekort

20, 42, 51

Belastingen

19, 30, 34, 41, 43, 53, 71, 72, 73

Belastingontvangsten

7, 43, 53

Belastinguitgaven

7

Beoordelingskader

44

Besparingen

11, 38

Btw

53

Budgettair Kader Zorg

41, 43, 55, 62, 63, 64, 66, 69

Buitensporigtekortprocedure

27, 57, 58

Centraal Planbureau

12, 42, 71

Centralisatie

37, 38, 74, 75

Collectieve sector

5, 24, 43, 63

Collectieve voorzieningen

25

Concurrentiekracht

10, 11, 15, 17, 20, 23, 32, 34, 73

Conjunctuur

27, 44, 46, 70

Consolidatie

9, 20, 26, 30, 35, 54, 55, 56

Controlebestel

75

Convergentieprogramma

61, 62

Crisis

9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 41, 48, 49, 52, 54, 58, 59

Defensie

51

Economische groei

9, 12, 20, 26, 29, 32, 33, 35, 42, 45, 53

EFSF

18, 47, 49, 58, 59, 60, 61

EFSM

18, 59, 60, 61

EMU-saldo

5, 7, 24, 26, 27, 28, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 68, 70, 71

EMU-schuld

7, 27, 29, 30, 41, 47, 48, 56, 57, 59, 61

ESM

18, 47, 59, 61

EU-afdrachten

39, 46, 65, 66

Europa

7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 34, 38, 42, 45, 47, 49, 56, 57, 61

Eurozone

59, 61

EU-verdrag

14, 22, 29

Excellentie

33

Export

11, 17, 18, 29, 48

Financiële markten

13, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 29, 30, 31, 58, 59

Financiëlestabiliteit

31

Financiële sector

7, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 28, 29, 31, 33, 48, 49

Financiële stabiliteit

9, 13, 15, 19, 23, 27, 31, 32, 39, 48, 59, 61, 63

Financiën

34, 59

Fiscale Agenda

73

Fonds Economische Structuurversterking (FES)

67

Fraudebestendigheid

34, 73

Garanties

27, 28, 31, 38, 41, 44, 48, 49, 59, 60, 74

Gemeentefonds

67, 69

Gemeenten

37, 38

Griekenland

14, 15, 16, 18, 19, 20, 47, 49, 58, 59, 60

Herstel

10, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 34, 59

Hervormingen

12, 13, 14, 17, 18, 19, 20

Houdbaarheid

12, 23, 29, 31, 35

Houdbare overheidsfinanciën

32

Infrastructuur

11, 32, 33, 34, 44, 45, 52, 67

Inkomstenkader

44, 55, 70, 71

Inkomstenontwikkeling

7, 42, 52

Innovatie

16, 18, 33, 34, 52, 66, 72

Intensiveringen

54, 55, 56

Interventies

7, 27, 28, 29, 46, 49

Investeringen

14, 29, 33, 34, 63, 72

Kapitaalmarkt

31, 38, 49

Kinderopvang

68

Klimaat

32, 66

Koopkracht

9, 10, 25, 67, 69, 72, 73

Kredietverlening

27, 31, 49

Lasten

12, 35, 36, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 68, 70, 71, 72, 73, 74

Lastenverlichting

55, 70, 71, 72

Lastenverzwaring

71, 72

Loonsomheffing

73

Macro-economische veronderstellingen

42

Nederlandse economie

28, 31, 34, 73

Normeringssystematiek

52

Ondernemerschap

72

Onderwijs

32, 33, 51, 66, 67

Onderzoek

7, 19, 29, 30, 33, 34, 35, 75

Overheidsfinanciën

7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 54, 55, 56, 73

Overheidsschuld

15, 19, 28, 29, 41, 58

Pensioenen

12

Pensioenfondsen

19

Preventie

15, 18, 21, 22, 23

Productiviteit

14, 15, 16, 17, 18, 32, 35

Provincies

38

Regeerakkoord

7, 26, 41, 42, 47, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 63, 64, 66, 67, 71, 72, 73, 75

Regeldruk

33

Rente

14, 15, 17, 18, 19, 20, 29, 42, 44, 53, 59, 60, 63, 67, 68

Rentelasten

29, 30, 31, 44, 46, 50, 51, 52, 59, 60, 63, 65, 67

Reële groei

50, 51

Rijksbegroting in enge zin

41, 43, 55, 62, 63, 64, 65

Schuld

9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 44, 47, 51, 57, 58, 60

Schuldencrisis

19, 20, 23, 27, 31, 41, 48, 56, 58

Signaalmarge

26, 44, 70

Signaalpad

41

Sociale zekerheid

42, 50, 68

Startnota

41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 53, 55, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Steunmaatregelen

56, 58, 59

Subsidies

32, 33, 35, 38, 52, 55, 72, 74

Technologische ontwikkeling

50

Trendmatige begrotingsbeleid

30

Uitgaven

5, 7, 12, 13, 15, 19, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75

Uitgavenkader

43, 44, 50, 55, 59, 62, 63, 64, 67, 70, 71

Uitgavenontwikkeling

7, 50

Veiligheid

51

Verantwoord Begroten

74

Vergrijzing

9, 12, 13, 17, 24, 28, 30, 35, 38, 50, 54, 58

Vpb

72

Wajong

68, 69

WAO

68

Werkloosheid

42, 44, 53, 63, 68, 72

Wtcg

69, 70

Zalmnorm

43

ZBO

74

Zelfstandigenaftrek

34, 73

Zorg

12, 19, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73

Zorgkosten

12, 35, 36, 37

Zorgpremies

37, 52, 53, 70, 72, 73

Licence