Base description which applies to whole site
+

Toelichting op de bijlagen

De Miljoenennota 2013 omvat in totaal dertien bijlagen. Hiervan worden vier bijlagen, evenals voorgaande jaren, integraal gepubliceerd op www.rijksbegroting.nl. Het betreft de bijlagen «Horizontale toelichting», «Verticale Toelichting», «Toelichting op de belastingontvangsten» en «Toelichting op de belastinguitgaven». Door de publicatie van deze omvangrijke bijlagen op het internet, wordt papierbesparing mogelijk gemaakt.

De volgende negen bijlagen vindt u in de Miljoenennota 2013:

Bijlage 1 Uitgaven en niet-belastingontvangsten

4

   

Bijlage 2 De belasting- en premieontvangsten

11

   

Bijlage 3 EMU-saldo

19

   

Bijlage 4 EMU-schuld

22

   

Bijlage 5 Inkomstenbeperkende regelingen en belastinguitgaven

24

   

Bijlage 6 Beleidsonderzoek

32

   

Bijlage 7 Budgettair overzicht interventies t.b.v. de financiële sector

45

   

Bijlage 8: Garantieoverzicht van het Rijk 2013

49

   

Bijlage 9: Normeringssystematiek Gemeente- en Provinciefonds

55

Licence