Base description which applies to whole site

Trefwoordenregister

Accres

77, 85, 86

AOW

27, 31, 43, 57, 60, 61, 73, 80, 90, 97, 98, 99

Apparaatsuitgaven

101

Arbeidsaanbod

24

Arbeidsmarkt

9, 16, 31, 43, 44, 53, 58, 76, 79, 80

Arbeidsparticipatie

30, 31

Arbeidsproductiviteit

24, 51

Auto

19, 20, 35, 37, 74, 81

Automatische stabilisatie

64, 82

AWBZ

60, 63, 73, 81, 82, 86

Bbp

5, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 40, 49, 50, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 86, 87, 97, 98, 99

Bedrijfsleven

9, 11, 13, 33, 34, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55

Begrotingsakkoord

9, 26, 31, 40, 43, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 97, 98, 99

Begrotingsregels

19, 64, 66, 91, 95, 99

Begrotingssaldo

23, 78, 87, 88, 89, 97

Begrotingstekort

9, 12, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 30, 31, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 76, 77, 82, 83, 84, 86, 87, 92, 99

Belastingen

27, 30, 57, 58, 59, 60, 71, 73, 74, 75, 76, 82

Belastingontvangsten

7

Belastinguitgaven

7

Besparingen

27, 33, 43, 44, 45, 62, 63

Btw

60, 62, 64, 74, 75, 83, 85, 86

Budgettair Kader Zorg

58, 76, 81

Buitensporigtekortprocedure

66, 68, 72

Centraal Planbureau

11, 23, 58, 100

Centralisatie

63

Collectieve sector

5, 28, 60, 61, 65, 78

Concurrentiekracht

11, 15, 20, 21

Conjunctuur

27, 49, 66, 88

Consolidatie

38

Crisis

9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 53, 66, 69, 70, 75, 87, 91, 92, 93, 99, 100

Defensie

78

Economische groei

9, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 49, 51, 52, 58, 67, 75, 87, 90, 93, 97, 98, 99, 100

EFSF

14, 17, 18, 69, 70, 93, 94

EFSM

14, 81

EMU-saldo

5, 7, 58, 65, 67, 68, 69, 72, 87, 88, 89

EMU-schuld

7, 58, 69, 70, 71, 72

ESM

17, 18, 19, 20 37, 38, 69, 88, 93, 94, 96

EU-afdrachten

67, 77, 78

Europa

7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 31, 34, 35, 37, 38, 51, 52, 65, 66, 70, 88

Eurozone

12, 14, 15, 17, 20, 21, 32, 53, 94

Export

11, 12, 16, 34, 49, 50, 51, 53, 54, 78, 93

Financiële markten

16, 25, 27, 32, 33, 37, 55, 59, 70, 86, 91, 100

Financiële sector

7, 9, 11, 13, 18, 19, 20, 22, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 90, 91, 93, 96, 100

Financiële stabiliteit

11, 16, 20, 36, 38, 39, 100

Garanties

11, 36, 37, 43, 53, 54, 57, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 101

Gemeenten

57, 63, 64, 74, 84, 85, 86, 88, 89

Gezondheidszorg

81, 82

Griekenland

13, 14, 41, 51, 69, 90, 91, 92, 94, 96

Herstel

12, 34, 35, 36, 37, 52, 87

Hervormingen

9, 16, 19, 21, 26, 27, 30, 38, 61, 92, 96

Houdbaarheid

14, 30, 97, 98

Houdbare overheidsfinanciën

30, 64, 84

Import

26, 51

Infrastructuur

22, 53, 54, 57, 60, 63, 74, 78

Inkomstenkader

59, 76, 82, 83, 84

Inkomstenontwikkeling

7, 73, 74

Innovatie

30, 31, 74, 78, 91, 102

Intensiveringen

85

Interventies

7, 20, 91, 96, 100

Investeringen

11, 12, 22, 27, 44, 51, 75, 88, 89

Kapitaalmarkt

16, 19, 33, 34, 52

Kinderopvang

80

Klimaat

38, 55, 90, 92, 97, 98, 99

Koopkracht

23, 39, 80

Kredietverlening

18, 34, 48, 49, 53

Lasten

26, 38, 45, 53, 61, 62, 63, 75, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 96, 101

Lastenverlichting

31, 60, 61, 64, 84

Lastenverzwaring

27, 59, 61, 84, 87

Midden- en kleinbedrijf (mkb)

48

Nederlandse economie

9, 11, 12, 13, 23, 26, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 99

Normeringssystematiek

7, 74, 85, 86

Onderwijs

9, 11, 28, 30, 43, 57, 60, 61, 78

Onderzoek

7, 14, 23, 27, 30, 34, 38, 39, 46, 52, 54

Openbaar vervoer

60

Overheidsfinanciën

7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 43, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 64, 66, 68, 72, 73, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Overheidsschuld

14, 15, 16, 22, 25, 27, 57, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 86, 90, 91, 92, 96, 97, 99, 100

Pensioenen

33, 34, 39, 42, 43, 45, 46

Pensioenfondsen

31, 33, 34, 37, 39, 40, 43, 54, 55

Politie

9, 25, 26

Preventie

60

Productiviteit

16, 24, 30

Provincies

57, 63, 64, 65, 74, 84, 85, 86, 89

Regeerakkoord

59, 62, 63, 74, 80, 82, 87, 97

Rente

14, 15, 16, 17, 18, 25, 27, 31, 33, 34, 37, 44, 51, 52, 55, 58, 60, 61, 63, 67, 68, 73, 74, 77, 78, 79, 82, 86, 90, 92, 99, 100

Rentelasten

74, 77, 79, 99, 100

Rente-uitgaven

67

Reële groei

73

Rijksbegroting in enge zin

58, 76, 77

Schuld

9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 27, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 57, 58, 62, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 86, 88, 90, 91, 92, 99, 100

Schuldencrisis

12, 15, 16, 27, 31, 34, 40, 57, 66

Sociale zekerheid

27, 28, 43, 60, 61, 64, 68, 73, 79

Subsidies

74, 87, 101

Uitgaven

5, 7, 27, 28, 29, 30, 46, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, 101

Uitgavenkader

64, 76, 77, 78, 79, 99

Uitgavenontwikkeling

73

Veiligheid

57, 60, 61, 98

Verantwoord Begroten

59, 101, 102

Vergrijzing

9, 30, 31, 43, 57, 66, 73, 87, 92, 97, 98, 99

Vitaliteitspakket

60, 61, 75, 83

Voorzieningenniveau

57

Wajong

80

Waterschappen

57, 64, 65, 84, 85, 86

Werkgelegenheid

11, 43, 51, 75, 93

Werkloosheid

11, 12, 13, 39, 40, 43, 44, 58, 61, 63, 67, 73, 80, 84, 99

Wet- en regelgeving

36

WW-premie

63

ZBO

78

Zorg

9, 13, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 51, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 92, 93, 97, 98, 99, 102

Zorgkosten

30, 44, 90, 92, 97, 98

Zorgpremies

28, 60, 74, 83, 84

Zorgsector

68, 78

Zorguitgaven

27, 28, 29, 30, 46, 67, 73, 81, 98

Licence