Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Trefwoordenlijst

Accres

94, 95, 129, 131

Achterborgstellingen

23, 103, 104, 105, 106, 107, 126, 131

AOW

22, 34, 49, 56, 59, 77, 88, 97, 133

Apparaatsuitgaven

100, 126

Arbeidsmarkt

10, 15, 19, 21, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 55, 56, 58, 67, 88, 93, 97, 99, 127, 130, 132, 135

Arbeidsparticipatie

36, 37, 87, 88

Arbeidsproductiviteit

35, 36

Automatische stabilisatie

70, 71, 126

AWBZ

99, 100, 130, 133

Balans

13, 21, 23, 25, 26, 29, 51, 54, 55, 58, 92, 105, 108, 115, 117, 125

Balansherstel

5, 13, 21, 121

Bankenunie

11, 13, 23, 24, 47, 115, 126

bbp

9, 10, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 38, 45, 47, 48, 53, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 107, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 133

Bedrijfsleven

15, 28, 29, 33

Begrotingsakkoord

74

Begrotingsregels

47, 71, 72, 102, 105, 108

Begrotingssaldo

10, 103, 104, 118, 126

Begrotingstekort

9, 83, 89, 127

Belastingen

38, 58, 67, 70, 71, 82, 100, 125, 127, 130

Belastingontvangsten

77, 126, 127, 130, 132

Belastinguitgaven

126

Beleidsdoorlichting

55, 65

Beleidsrente

18, 126

Besparingen

58, 62, 119, 129

Bezuinigingen

10, 16, 93, 98

Btw

16, 78, 79, 82, 83, 96, 119, 133

Budgettair Kader Zorg

52, 67, 93, 98, 127, 130, 132, 133

Buitensporigtekortprocedure

21, 67, 71, 72, 86, 87, 127

Centraal Planbureau

13, 17, 19, 22, 24, 25, 29, 31, 69, 106, 112, 121, 122, 124, 131, 133

Collectieve sector

69, 86, 128

Collectieve voorzieningen

22, 33, 49

Concurrentiekracht

10, 17, 34, 72

Conjunctuur

10, 18, 19, 35, 62, 67, 70, 84, 117, 126

Consumentenvertrouwen

19, 109

Consumptie

9, 13, 17, 19, 26, 29, 44, 46, 54, 58, 60, 78, 79, 82, 83, 92, 109, 111, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 125, 131

Crisis

5, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 55, 58, 61, 68, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 95, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 121, 124, 125, 128

Decentrale overheden

67, 68, 69, 83, 90, 106, 107, 111, 122

Decentralisatie

34, 35, 64, 65

Defensie

10, 14, 75, 94, 95, 133

Economische groei

5, 10, 11, 13, 19, 21, 24, 33, 34, 35, 37, 38, 47, 53, 70, 78, 96, 97, 113, 119, 120, 121, 124, 128

EFSF

115, 128, 133

EFSM

115, 128, 133

EMU-saldo

9, 21, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 128, 129

EMU-schuld

9, 21, 67, 68, 69, 70, 71, 88, 89, 90, 91, 92, 103, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 128

Energieakkoord

14

Esm

19, 23, 52, 74, 98, 99, 115, 128, 133

EU-afdrachten

85, 86, 94, 95

Europa

20, 23, 34, 46, 47, 48, 72, 95, 115, 118

Eurozone

13, 18, 20, 47, 91, 109, 115, 116, 118, 128, 130

Export

7, 9, 13, 20, 29, 96, 101, 108, 111, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 133

Garantiekader

11, 104, 105, 106

Garanties

11, 23, 29, 103, 104, 105, 106, 107, 121, 128, 130, 131

Gemeentefonds

107, 129, 133

Gemeenten

11, 64, 65, 68, 69, 70, 99, 106, 107, 129, 135

Gezondheidszorg

51

Globalisering

39, 55, 62

Groeipotentieel

13, 18, 20, 33, 34, 35

Herstel

7, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 44, 67, 73, 75, 84, 113, 120, 121

Hervormingen

10, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 34, 46, 47, 52, 54, 63, 72, 73, 88, 119

Houdbaarheid

14, 22, 34, 47, 48, 88

Huishoudens

10, 13, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 36, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 114, 117, 120, 121, 127

Import

117, 120

Infrastructuur

33, 75, 96, 134

Inkomensverdeling

14, 60, 61, 62, 63

Inkomstenkader

100, 101, 102

Inkomstenontwikkeling

77, 81, 132

Innovatie

15, 29, 44, 45, 49, 50, 54, 95

Instituties

17, 33, 35, 36, 38, 45, 48, 51, 62, 113

Intensiveringen

126

Interventies

24, 100, 116, 128

Investeringen

7, 9, 13, 14, 19, 24, 28, 29, 33, 78, 79, 82, 83, 92, 95, 114, 119, 123, 125, 129, 131, 135

Kapitaalmarkt

28, 47

Kinderopvang

36, 59, 95, 97

Klimaat

28

Koopkracht

10, 13, 14, 15, 19, 20, 33, 35, 60, 71, 92, 97, 101, 117, 134

Kredietverlening

24, 26, 105, 115, 130

Lasten

10, 35, 36, 38, 53, 54, 59, 70, 73, 78, 96, 100, 101, 102, 125, 127, 129, 130, 132, 134

Lastenverlichting

15, 34, 38, 70, 94, 96, 100, 101, 102, 126, 129

Lastenverzwaring

100, 102

Leningen

21, 25, 29, 87, 90, 91, 95, 103, 104, 105, 106, 107, 116, 119, 126, 128, 131

Monetair beleid

18, 108, 126

Nederlandse economie

9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 33, 46, 48, 87, 94, 120, 121, 122, 130

Normeringssystematiek

95

Omt

9, 10, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 36, 38, 42, 51, 56, 62, 67, 68, 70, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 97, 99, 112, 119, 120, 124, 127, 129, 130, 134

Ondernemerschap

49, 50, 51

Onderwijs

10, 22, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 53, 69, 75, 76, 94, 96, 134, 135

Onderzoek

15, 37, 43, 44, 45, 51, 95, 100, 106, 119, 129, 134

Onevenwichtigheden

34, 47, 93, 129

Ontwikkelingslanden

15, 96

Overheidsschuld

11, 23, 71, 90, 104, 106, 107, 108, 115, 116, 118, 122, 123, 124, 125, 127, 131

Pensioenen

10, 14, 20, 30, 57, 63

Pensioenfondsen

10, 11, 21, 30, 31, 55, 118, 123, 125

Pensioenpremies

19, 56, 82, 100, 101, 123

Pensioenstelsel

30, 34, 48, 55, 56, 88

Politie

10, 14, 16, 18, 28, 33, 34, 63, 65, 95, 134, 135

Preventieve arm

131

Preventie

105

Preventieve arm

21, 71, 72, 73, 86, 87

Productiviteit

34, 38, 40, 44, 45, 49, 51, 60, 119, 121, 125

Provinciefonds

95, 131, 134

Provincies

68, 69, 107, 131

Publieke sector

106, 119

Ramingen

69

Regeerakkoord

14, 17, 74, 77, 99, 100

Regeldruk

36

Regels budgetdiscipline

127

Rente

16, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 40, 43, 46, 47, 56, 58, 59, 71, 75, 80, 83, 85, 87, 90, 91, 92, 95, 104, 108, 109, 110, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129

Rentelasten

67, 72, 85, 122, 123

Rente-uitgaven

84

Rijksbegroting in enge zin

67, 93, 94, 127, 130, 132, 134

Schuld

10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 46, 47, 58, 59, 67, 68, 71, 72, 73, 80, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 107, 108, 109, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130

Schuldencrisis

104, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117

Sociaal akkoord

14, 74, 98

Sociale zekerheid

35, 37, 48, 49, 50, 68, 75, 76, 77, 85, 86, 88, 130

Staatsdeelnemingen

94, 130, 131

Stimuleringsmaatregelen

73, 80

Structurele EMU-saldo

87

Studievoorschot

43

Subsidies

74, 103, 127

Technologische ontwikkeling

39, 48, 55

Uitgaven

5, 9, 10, 14, 21, 22, 34, 48, 51, 52, 53, 54, 59, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 108, 119, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 134

Uitgavenkader

67, 70, 93, 94, 96, 98, 101, 119, 131, 132

Uitgavenontwikkeling

71, 75

Uitvoerbaarheid

11, 34, 38

Uitvoering

5, 11, 16, 33, 34, 35, 63, 64, 65, 97, 98, 99, 130, 132, 135

Veiligheid

10, 14, 51, 53, 71, 75, 95, 133, 135

Vergrijzing

22, 35, 48, 52, 55, 56, 68, 87, 124, 125

Vpb

80, 81, 82, 83, 135

Wajong

135

WAO

135

WAZ

135

Wereldeconomie

13, 17, 18, 19, 109

Werkgelegenheid

10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 49, 50, 61, 62, 70, 79, 82, 88, 96, 119, 135

Werkloosheid

7, 9, 13, 14, 17, 19, 35, 37, 38, 49, 51, 62, 72, 75, 77, 79, 85, 97, 98, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 126, 135

Woonakkoord

14

ZBO

131, 132, 135

Zelfstandigenaftrek

49, 51

Zorg

7, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 26, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 115, 120, 121, 124, 126, 130, 133, 134, 135

Zorgkosten

22, 59

Zorgpremies

53, 102

Zorgsector

77, 106, 130, 135

Licence