Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt de vierde Miljoenennota van het kabinet Rutte-Asscher. Toen dit kabinet eind 2012 begon, waren de gevolgen van de economische crisis alom zichtbaar. Het kabinet heeft de afgelopen jaren richting gegeven aan het herstel van de economie met beleid dat op drie pijlers rust: de overheidsfinanciën op orde, eerlijk delen en hervormen om de economie weer te laten groeien.

De overheidsfinanciën zijn inmiddels beter in balans. Niet alleen neemt het overheidstekort af, maar ook de overheidsschuld is vorig jaar voor het eerst gedaald. Om te zorgen dat iedereen er ook volgend jaar op vooruit gaat hebben we extra geld uitgetrokken voor koopkracht voor minima en ouderen. Daarnaast heeft het kabinet veel gedaan om de kansen voor mensen op de arbeidsmarkt te vergroten en via die weg inkomens te herstellen.

Al met al is Nederland sterk uit de crisis gekomen. De economie zit in de lift. Er komen veel banen bij en de consumptie is toegenomen. Mensen hebben weer meer vertrouwen in de toekomst. Terecht, want het groeivermogen van de Nederlandse economie is toegenomen dankzij de structurele hervormingen van dit kabinet. Zo zijn bijvoorbeeld de schulden en risico’s voor huizenbezitters verkleind, loopt de groei van de zorgkosten weer in de pas met onze welvaartsontwikkeling en kunnen de banken weer extra krediet verstrekken. Maar de veranderingen waren niet pijnloos en de gevolgen van de crisis zijn nog niet weggewerkt.

Eind 2012 moest het kabinet keuzes maken en daarna breed steun verwerven. Dat is gebeurd, maar toch past hier bescheidenheid. Het zijn tenslotte alle Nederlanders samen die de economie dragen. Mensen die hun baan waren kwijtgeraakt zochten nieuw werk. Veel Nederlanders werken langer door. Ondernemers gingen door en vinden nieuwe mogelijkheden. Huizenbezitters losten af op hun hypotheek.

En dankzij al deze inzet staan we er nu veel beter voor, maar het werk is nog niet gedaan. Daarom werkt het kabinet volgend jaar gewoon verder aan duurzame economische groei die rust op een sterke en sociale basis. De wereld wacht niet op verkiezingen.

Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem

Licence