Base description which applies to whole site

Trefwoordenlijst

ABN AMRO 10, 37, 39, 101, 103, 104, 105, 106, 110

Accres 93, 117, 119

Achterborgstellingen 107

Achterborgstellingen 109, 115, 120

AOW 12, 21, 26, 28, 30, 31, 80, 89, 96, 122

Apparaatsuitgaven 91, 115

Arbeidsmarkt 7, 9, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 54, 57, 58, 59, 63, 67, 80, 91, 92, 96, 116, 118, 119, 120, 123

Arbeidsparticipatie 18, 29, 57, 81

AWBZ 119, 122

Balansherstel 13

Bankenunie 37, 48, 107, 109

Bedrijfsinvesteringen 11, 14, 119

Begrotingsregels 21, 41, 45, 64, 72, 73, 78, 81, 99, 107

Begrotingssaldo 115

Begrotingstekort 71, 116

Belastingen 12, 21, 29, 47, 63, 67, 88, 115, 119

Belastingontvangsten 12, 20, 82, 83, 87, 115, 118, 119, 120

Belastingontwijking 26, 41, 55, 56

Belastinguitgaven 89, 115

Beleidsrente 16, 115

Besparingen 16, 21, 31, 41, 53, 96, 118

Bezuinigingen 11, 12, 13, 21, 23, 27, 34, 64

Btw 56, 82, 83, 84, 87, 89, 99, 122

Budgettair Kader Zorg 63, 80, 91, 92, 97, 98, 116, 119, 120, 122

Buitensporigtekortprocedure 72, 116

China 41, 51

Collectieve sector 68, 71, 93, 110, 116, 117

Collectieve voorzieningen 21

Conjunctuur 11, 13, 14, 37, 45, 54, 72, 73, 74, 115, 120, 121

Consumentenbestedingen 51

Consumentenvertrouwen 14

Consumptie 7, 9, 11, 14, 31, 32, 36, 83, 89, 119

Decentrale overheden 5, 63, 66, 102, 110, 111

Decentralisatie 11, 27

Defensie 9, 13, 21, 22, 64, 65, 71, 72, 89, 92, 93, 95, 96, 122

Doorsneesystematiek 27, 31

Economische groei 7, 9, 11, 13, 14, 34, 41, 42, 43, 47, 53, 64, 70, 74, 79, 82, 83, 107, 113, 114, 117, 121

EFSF 107, 111, 112, 113, 117, 122

EFSM 107, 111, 112, 117, 122

EMU-saldo 45, 46, 63, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 79, 116

EMU-schuld 45, 63, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 80, 110, 117

Energieakkoord 25, 26, 36, 60

Esm 47

ESM 107, 111, 112, 113, 114, 117, 122

EU-afdrachten 67, 92, 94, 114

EU-begroting 94, 117

Europa 5, 41, 42, 47, 48, 50, 56, 81, 102, 107, 111, 114

Europese Commissie 21, 45, 46, 47, 49, 72, 73, 74, 75, 81, 94, 117, 118, 122

Eurozone 51, 75, 111, 113, 117

EU-voorzitterschap 48, 55

Export 122

Financiële interventies 107, 117

Financiële markten 13, 20, 30, 104, 106, 107, 110

Financiële sector 5, 9, 11, 37, 38, 41, 47, 102, 103, 105, 107, 112, 117

Financiële stabiliteit 38, 39, 42, 105, 111, 122

FTK 30, 122

Garantiekader 107, 108, 110

Garanties 107

Gasbaten 9, 12, 20, 53, 63, 67, 68, 74, 75, 76, 119

Gemeentefonds 29, 68, 71, 89, 117, 122

Gemeenten 23, 29, 33, 34, 66, 71, 89, 97, 109, 117, 123

Gezondheidszorg 26, 34, 98

Globalisering 54

Griekenland 56, 57, 107, 110, 111, 112, 113, 117

Hervormingen 5, 7, 9, 11, 12, 21, 26, 27, 31, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 112, 113

Houdbaarheid 21, 30, 45, 46, 47, 81, 113

Houdbaarheidssaldo 21

Houdbare overheidsfinanciën 22, 64, 72, 122

Huishoudens 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 30, 31, 32, 33, 41, 47, 53, 83, 115

Huizenmarkt 20, 110

Hypotheekrenteaftrek 32, 33, 89

Hypotheekschuld 14, 19, 20

IMF 41, 44, 52, 57, 58, 111, 112, 113, 114, 123

Import 51, 53, 111

Inflatie 15, 16, 23, 64, 90

Infrastructuur 56, 61, 62, 72, 123

Inkomensverdeling 23, 31

Inkomstenkader 64, 66, 98, 99

Inkomstenontwikkeling 82

Innovatie 10, 26, 30, 34, 35, 36, 41, 53, 60, 61, 62, 99

Intensiveringen 22, 65, 94, 95, 96, 97, 98, 115

Interventies 105, 106, 107

Investeringen 9, 11, 13, 14, 16, 24, 26, 30, 35, 36, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 60, 83, 119, 123

Kapitaalmarkt 48, 49, 112

Kinderopvang 29

Klimaat 10, 26, 36, 37, 41, 42, 45, 59, 60, 61, 62, 101

Koopkracht 7, 9, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 64, 65, 66, 95, 98, 99

Lasten 11, 12, 18, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 65, 78, 82, 84, 87, 96, 98, 99, 105, 119

Lastenverlichting 9, 11, 17, 22, 27, 28, 29, 99, 115, 118

Lastenverzwaring 98, 99

Lenteakkoord 18

LIV 25, 28, 123

Monetair beleid 16, 113, 115

NHG 110, 123

Normeringssystematiek 93

OBt 120

Olieprijs 15, 64

Omt 9, 10, 17, 18, 22, 23, 26, 29, 35, 49, 53, 54, 56, 58, 60, 65, 66, 68, 70, 71, 74, 80, 87, 89, 93, 95, 101, 102, 105, 109, 110, 112, 116, 118, 119

Ondernemerschap 10, 11

Onderwijs 9, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 35, 36, 56, 59, 64, 65, 89, 90, 92, 95, 110, 123

Overheidsschuld 7, 9, 12, 21, 22, 64, 66, 69, 70, 71, 74, 79, 80, 81, 82, 101, 116, 120

Pensioenen 32, 46

Pensioenfondsen 17, 30

Pensioenpremies 18, 27

Pensioenstelsel 9, 11, 27, 30, 31

Preventieve arm 21, 63, 72, 73, 74, 120

Productiviteit 41, 43, 44, 45, 53, 58, 59

Provinciefonds 68, 71, 89, 93, 119, 123

Ramingen 11, 13, 20, 46, 52, 54, 64, 73, 75, 81, 93, 96, 101

Rda 14, 17, 18, 20, 21, 29, 30, 31, 34, 48, 50, 53, 55, 63, 67, 80, 108, 109, 114

RDA 123

Regeerakkoord 12, 18, 20, 21, 26, 64, 66, 67, 76, 101

Regels budgetdiscipline 116

Rente 12, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 30, 33, 42, 52, 64, 67, 68, 69, 70, 80, 86, 87, 95, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 113, 115, 121

Rentelasten 63, 68, 80

Rente-uitgaven 74

Rijksbegroting in enge zin 63, 91, 92, 96, 116, 118, 120, 123

Schokproef 70, 120

Schuldencrisis 11, 13, 30

SGP 5, 21, 22, 45, 63, 64, 66, 69, 72, 80, 116, 120, 123

SNS Bank 103, 104, 105, 106

Sociaal Akkoord 27

Sociale zekerheid 9, 12, 21, 26, 27, 58, 67, 89, 90, 119

Staatsdeelnemingen 69, 70, 92, 93, 101, 119, 120

Startnota 75

Stimuleringsmaatregelen 85, 86

Structureel saldo 21, 22, 64, 72, 73, 74, 80, 120

Studievoorschot 9, 11, 35, 69, 110

Uitgavenkader 63, 77, 78, 80, 91, 92, 93, 119, 120

Uitgavenontwikkeling 77, 89

Uitgavenregel 21, 72, 74, 121

Uitvoering 11, 27, 94, 96, 106, 118, 121, 123

Veiligheid 9, 13, 22, 41, 42, 54, 64, 65, 71, 72, 76, 92, 93, 94, 95, 122, 123

Vergrijzing 28, 46, 53, 101

Vermogensrendementsheffing 25

Vestigingsklimaat 56

Vpb 85, 86, 87, 88, 123

Wajong 124

WAO 124

WAZ 96, 124

WBSO 26, 99, 124

Wereldhandel 5, 12, 14, 15, 50, 51, 52, 53, 54

Werkgelegenheid 11, 12, 17, 18, 19, 24, 28, 29, 44, 45, 54, 62, 84, 87, 88, 123

Werkloosheid 9, 11, 14, 17, 18, 20, 25, 30, 43, 44, 58, 68, 74, 77, 80, 84, 96, 101, 107, 115, 121, 124

WEW 109, 110, 124

Wig 28, 29

Witteveenkader 20

Wlz 97, 98, 124

Wmo 34, 124

Woningmarkt 9, 11, 14, 20, 31, 32, 33

WSW 109, 110, 124

Wwz 124

ZBO 120, 121, 124

Zelfstandigenaftrek 89

Zorg 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 48, 49, 53, 54, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 112, 119, 122, 124

Zorgkosten 7, 34, 80

Zorgpremies 65, 66, 87, 88, 98, 99

Zorgsector 109, 119, 124

Licence