Base description which applies to whole site

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

291,9

272

124

123,1

123,1

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Kasschuif wisselkoersreserve

6,5

5,4

0

0

0

 
   

Verlenging tbo

0

12

12

12

12

 
   

Diversen

2,3

1,3

0,4

0,4

– 0,2

 
     

8,8

18,7

12,4

12,4

11,8

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

16,7

3,1

2,3

2,4

2,7

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Diversen

0

0

0

0

0

 
     

16,7

3,1

2,3

2,4

2,7

 

Extrapolatie

125,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

25,5

21,7

14,7

14,8

14,5

 
                 

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

317,4

293,8

138,7

137,8

137,5

125,4

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

0

Stand Miljoenennota 2018

317,4

293,8

138,7

137,8

137,5

125,4

                 
IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

2,5

2,3

2,2

0,3

– 1,1

 
     

2,5

2,3

2,2

0,3

– 1,1

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

18

9

0

0

0

 
     

18

9

0

0

0

 

Extrapolatie

35,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

20,4

11,3

2,2

0,3

– 1,1

 
                 

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

56,9

47,8

38,7

36,8

35,3

35,3

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

0

Stand Miljoenennota 2018

56,9

47,8

38,7

36,8

35,3

35,3

Kasschuif wisselkoersreserve

Het restant van de wisselkoersreserve in 2016 (11,9 mln.) wordt op basis van de huidige inzichten in de wisselkoerseffecten verdeeld over 2017 en 2018 middels een kasschuif.

Verlenging TBO

De geïntensiveerde aanpak van met name ondermijning en high crimes is effectief gebleken. Daarom wordt de reeds ingezette koers op de aanpak van de georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit gecontinueerd. De inzet van het Team Bestrijding Ondermijning is vanaf 2018 verlengd met vier jaar.

Diversen (beleidsmatige mutaties – technische mutaties – uitgaven) (technische mutaties – niet-belastingontvangsten)

Met het oog op de veiligheidsproblematiek in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt incidenteel 8 mln. beschikbaar gesteld aan de Kustwacht gelijk verdeeld over de jaren 2017 en 2018 voor het plegen van onderhoud en oplossen exploitatietekort, de ondersteuning van andere defensieonderdelen aan de Kustwacht.

Als gevolg van de eindafrekening Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) en de verkoop van de aandelen in de AIB Bank ontvangt BZK respectievelijk € 1,9 mln. en € 2,7 mln. op de begroting van Koninkrijksrelaties. Deze ontvangsten worden binnen de begroting ingezet.

Tevens zijn de restmiddelen Fondo Desaroyo Aruba (FDA) teruggevloeid naar de begroting van Koninkrijksrelaties om, conform de beheersovereenkomst tussen Aruba, Nederland en FDA, weer ingezet te kunnen worden ten behoeve van het land Aruba. Onder de post diversen vallen daarnaast een kasschuif omdat de oprichting van de Integriteitskamer op Sint Maarten is vertraagd en de toevoeging van de eindejaarsmarge 2016 aan de begroting van Koninkrijksrelaties.

Diversen (niet-belastingontvangsen – beleidsmatige mutaties)

Onder de post diversen valt een ramingsbijstelling van de renteontvangsten. Tot en met 2020 zijn er meerontvangsten en daarna minderontvangsten.

Licence