Base description which applies to whole site

Prijsbijstelling

PRIJSBIJSTELLING: UITGAVEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

190,7

644,5

1.151,3

1.710,7

2.359,9

 

Mee- en tegenvallers

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Nominale ontwikkeling

145,4

247,3

323,1

376,3

427,9

 
 

Sociale zekerheid

           
   

Diversen

3,8

5,4

5

5,7

6,4

 
 

Zorg

           
   

Diversen

0,7

0,8

1,1

0,6

– 0,7

 
     

149,9

253,5

329,2

382,6

433,6

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

Sociale zekerheid

           
   

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

Zorg

           
   

Diversen

0

0

0

0

0

 
     

0

0

0

0

0

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Uitkeren prijsbijstelling 2017

– 325,9

– 336,1

– 334,8

– 330,4

– 331,2

 
 

Sociale zekerheid

           
   

Diversen

– 6

– 5,6

– 4,8

– 4,8

– 4,8

 
 

Zorg

           
   

Diversen

– 1,5

– 1,4

– 1,4

– 1,3

– 1,3

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Nominale ontwikkeling

8,5

41,7

65,5

86

108,7

 
   

Diversen

– 15,7

– 16

– 16,1

– 16,4

– 16,7

 
     

– 340,6

– 317,4

– 291,6

– 266,9

– 245,3

 

Extrapolatie

3.314,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

– 190,7

– 63,8

37,6

115,8

188,2

 
                 

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

0

580,7

1.188,9

1.826,5

2.548,2

3.314,3

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

0

Stand Miljoenennota 2018

0

580,7

1.188,9

1.826,5

2.548,2

3.314,3

                 
PRIJSBIJSTELLING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

0

0

0

0

0

 

Extrapolatie

0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

0

0

0

0

0

 
             

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

0

0

0

0

0

0

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

0

Stand Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

Nominale ontwikkeling

De prijsbijstelling wordt berekend door de grondslag (de prijsgevoelige gedeelten van de departementale begrotingen) te vermenigvuldigen met de betreffende prijsontwikkeling. De prijsontwikkeling wordt geactualiseerd op basis van de ramingen van het CPB; dit is de nominale ontwikkeling. Als gevolg van een sterkere prijsontwikkeling dan werd verwacht bij Miljoenennota 2017 is de nominale ontwikkeling voor alle jaren omhoog bijgesteld.

Uitkeren prijsbijstelling 2017

De prijsbijstelling tranche 2017 is uitgekeerd aan de departementen.

Diversen

Bij de mee- en tegenvallers bevat de post diversen de nominale ontwikkeling van de prijsbijstelling voor de uitgavenkaders Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid en het Budgettair Kader Zorg. Bij de technische mutaties bevat de post diversen het uitkeren van de prijsbijstelling tranche 2017 aan deze twee uitgavenkaders, evenals de prijsbijstelling voor de uitgaven die niet tot een ijklijn behoren. Vanwege de kleine omvang van de betreffende mutaties vallen deze onder de post «diversen».

Licence