Base description which applies to whole site

Deltafonds

J DELTAFONDS: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

1.119,3

1.164,1

1.209,8

1.368,7

1.247,9

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

E25 natuur en waterkwaliteit

39,3

90,8

44,9

0,0

0,0

 
   

Kasschuif tussen infrastructuur- en deltafonds

0,0

0,0

100,0

– 100,0

0,0

 
   

Prijsbijstelling 2018

14,6

15,3

16,1

18,5

16,8

 
   

Saldo 2017

27,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

– 2,1

4,6

– 1,1

0,1

2,0

 
     

79,3

110,7

159,9

– 81,4

18,8

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Dbfm afsluitdijk

– 20,9

– 198,1

– 218,6

– 172,3

– 7,2

 
   

Ooijen wanssum

– 35,6

– 30,5

– 30,5

– 10,2

0,0

 
   

Diversen

– 39,3

– 3,3

– 2,5

0,0

4,2

 
     

– 95,8

– 231,9

– 251,6

– 182,5

– 3,0

 
                 
   

Stand miljoenennota

           
     

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

1.271,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 16,4

– 121,2

– 91,7

– 263,8

15,6

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

1.102,9

1.042,9

1.118,1

1.104,9

1.263,5

1.271,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

1.102,9

1.042,9

1.118,1

1.104,9

1.263,5

1.271,8

J DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

1.119,3

1.164,1

1.209,8

1.368,7

1.247,9

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

E25 natuur en waterkwaliteit

39,3

90,8

44,9

0,0

0,0

 
   

Kasschuif tussen infrastructuur- en deltafonds

0,0

0,0

100,0

– 100,0

0,0

 
   

Prijsbijstelling 2018

14,6

15,3

16,1

18,5

16,8

 
   

Diversen

– 2,7

4,6

– 1,1

0,1

2,0

 
     

51,2

110,7

159,9

– 81,4

18,8

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Dbfm afsluitdijk

– 20,9

– 198,1

– 218,6

– 172,3

– 7,2

 
   

Ooijen wanssum

– 35,6

– 30,5

– 30,5

– 10,2

0,0

 
   

Diversen

– 39,3

– 3,3

– 2,5

0,0

4,2

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Diversen

28,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

– 67,7

– 231,9

– 251,6

– 182,5

– 3,0

 
                 
   

Stand miljoenennota

           
     

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

1.271,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 16,4

– 121,2

– 91,7

– 263,8

15,6

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

1.102,9

1.042,9

1.118,1

1.104,9

1.263,5

1.271,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

1.102,9

1.042,9

1.118,1

1.104,9

1.263,5

1.271,8

E25 Natuur en waterkwaliteit

Het IenW aandeel in de Regeerakkoordmiddelen Natuur en waterkwaliteit wordt toegevoegd aan de het Deltafonds. Deze middelen worden ingezet voor de aanpak van medicijnresten en opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422).

Kasschuif tussen infrastructuur- en deltafonds

Vanwege actualisaties van projectramingen en de verwerking van de extra middelen vanuit het Regeerakkoord Rutte III, zijn de beschikbare budgetten en uitgavenramingen op de investeringsfondsen in een aantal jaren uit balans geraakt. Het Infrastructuurfonds heeft in 2021 te maken met hogere uitgavenramingen en het Deltafonds in 2020. Deze kasschuif herstelt de balans tussen beschikbare budgetten en de uitgavenramingen in 2020 en 2021.

Prijsbijstelling 2018

De prijsbijstelling tranche 2018 voor het Deltafonds wordt vanuit de IenW-begroting toegevoegd.

Saldo 2017

Het voordelig saldo over 2017 is in 2018 toegevoegd aan de begroting van het Deltafonds. Het saldo 2017 bestaat uit 27,5 mln. lagere uitgaven en 0,6 mln. hogere ontvangsten, waardoor het netto saldo (uitgaven minus ontvangsten) uitkomt op 28,1 mln.

DBFM Afsluitdijk

Met deze mutatie via de IenW-begroting wordt het projectbudget voor het DBFM-project Afsluitdijk omgezet in de begrotingsreeks voor betaling van de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding. Het kasritme op het Deltafonds wordt in die gevallen aangepast aan het betaalritme van het DBFM-contract. Kenmerk van DBFM-contract is een langjarig en vlak betalingsritme.

Ooijen Wanssum

Dit betreft een bijdrage vanuit het Deltafonds aan het Provinciefonds, via de IenW-begroting, ten behoeve van een bijdrage aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten van Ooijen Wanssum.

Diversen – technische mutaties uitgaven en niet-belastingontvangsten

Deze post omvat met name overboekingen (35,0 mln.) naar het Ministerie BZK volgend uit de departementale herindeling met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster, zoals gemeld in de derde nota van wijziging (TK 34 775 nr. 63) op de IenW-begroting.

Licence