Base description which applies to whole site

Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

264,2

309,3

292,2

251,6

252,1

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
                 
 

Regeerakkoord

           
   

A3 belastingdienst

25,0

250,0

150,0

0,0

0,0

 
   

A4 reservering transitie werkgevers zorg en overheid

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

 
   

B12 ondermijningsbestrijdingsfonds

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

B13 terugdringen recidive

10,0

15,0

20,0

20,0

20,0

 
   

B5 politie (o.a. agenten in de wijk, innovatie en recherche)

154,0

210,0

244,0

267,0

267,0

 
   

B6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen

15,0

70,0

70,0

70,0

70,0

 
   

B7 extra capaciteit strafrechtketen

5,0

10,0

15,0

20,0

20,0

 
   

B8 cybersecurity (bovenop 26 mln. structureel miljoenennota)

3,0

35,0

42,0

49,0

49,0

 
   

C18 ondersteuning krijgsmacht

300,0

300,0

350,0

400,0

400,0

 
   

C19 investeringen modernisering krijgsmacht

475,0

725,0

775,0

825,0

825,0

 
   

C20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

125,0

175,0

275,0

275,0

275,0

 
   

D22 verhoging infrastructuurfonds

500,0

1.000,0

500,0

100,0

100,0

 
   

E23 envelop klimaat

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

 
   

E24 sde+: nieuwe verplichtingen vanaf 2020

0,0

0,0

103,0

368,0

290,0

 
   

E25 natuur en waterkwaliteit

50,0

125,0

100,0

0,0

0,0

 
   

E26 invoeren alternatief voor salderingsregeling

0,0

0,0

213,0

240,0

240,0

 
   

F28 capaciteit nvwa

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

 
   

F29 cofinanciering fonds warme sanering varkenhouderij)

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

 
   

F30 fonds bedrijfsopvolging agrarische sector

25,0

50,0

0,0

0,0

0,0

 
   

G32 voor- en vroegschoolse educatie

0,0

170,0

170,0

170,0

170,0

 
   

G33 aanpak werkdruk primair onderwijs (incl. 20 mln. kleine scholen)

10,0

175,0

325,0

450,0

450,0

 
   

G35 kwaliteit technisch onderwijs vmbo

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 
   

G36 fundamenteel onderzoek

100,0

150,0

200,0

200,0

200,0

 
   

G37 toegepast onderzoek innovatie

100,0

150,0

200,0

200,0

200,0

 
   

G38 onderzoeksinfrastructuur

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

 
   

G39 maatschappelijke diensttijd

25,0

50,0

75,0

100,0

100,0

 
   

G40 cultuur (en historisch democratisch bewustzijn)

25,0

50,0

80,0

80,0

80,0

 
   

G43 intensivering erfgoed en monumenten

150,0

100,0

50,0

25,0

0,0

 
   

G45 onderwijsachterstandenbeleid en aandacht voor talentrijke kinderen

15,0

30,0

30,0

30,0

30,0

 
   

H59 preventiemaatregelen

50,0

50,0

50,0

20,0

20,0

 
   

H60 transformatiegelden jeugd

18,0

18,0

18,0

0,0

0,0

 
   

H61 waardig ouder worden c.a.

50,0

50,0

50,0

30,0

30,0

 
   

H65 belonen van uitkomsten

10,0

15,0

15,0

15,0

15,0

 
   

H68 sport

20,0

25,0

25,0

25,0

25,0

 
   

L105 reservering regionale knelpunten

250,0

300,0

250,0

100,0

50,0

 
   

L107 stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

0,0

15,0

30,0

30,0

0,0

 
   

L108 gasfonds groningen

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

 
   

Reservering btw sport

0,0

241,0

241,0

241,0

241,0

 
                 
   

Overig

           
   

In=uit taakstelling

– 988,7

– 32,0

– 913,0

– 1.000,0

0,0

 
   

Invullen in=uit taakstelling

1.098,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuif b12 ondermijningsfonds

– 100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuif b5 politie

0,0

0,0

0,0

0,0

24,0

 
   

Kasschuif capaciteit nvwa

– 19,0

8,0

5,0

6,0

0,0

 
   

Kasschuif d22 infrastructuurfonds

42,5

– 23,2

– 19,4

0,0

0,0

 
   

Kasschuif e25 natuur en waterkwaliteit

0,0

– 20,0

2,7

17,3

0,0

 
   

Kasschuif f29 cofinanciering fonds warme sanering varkenshouderij

– 100,0

– 34,0

84,0

40,0

10,0

 
   

Kasschuif f30 fonds bedrijfsopvolging agrarische sector

– 25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuif g32 voor- en vroegschoolse educatie

40,0

– 40,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuif g33 aanpak werkdruk primair onderwijs

98,0

82,0

– 68,0

– 112,0

0,0

 
   

Kasschuif g35 kwaliteit technisch onderwijs vmbo

– 10,0

– 30,0

20,0

20,0

0,0

 
   

Kasschuif g39 maatschappelijke diensttijd

– 19,0

19,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuif g43 erfgoed en monumenten

– 40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuif h59 preventiemaatregelen

– 26,8

7,2

7,0

9,2

2,2

 
   

Kasschuif investeringsagenda

– 233,6

0,0

0,0

86,6

84,0

 
   

Kasschuif l105 reservering regionale knelpunten

– 52,5

– 85,8

117,3

70,4

– 49,4

 
   

Kasschuif sint maarten

– 15,6

11,2

2,5

2,0

0,0

 
   

Kasschuif wederopbouw caribisch nederland

– 42,5

23,2

19,4

0,0

0,0

 
   

Reservering bni-revisie eu-afdrachten

0,0

500,0

150,0

100,0

100,0

 
   

Reservering groningen

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 
   

Schuif investeringsagenda belastingdienst

123,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Schuif reservering wederopbouw saba en sint eustatius

67,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Schuif reservering wederopbouw sint maarten

509,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

47,6

122,3

123,9

104,3

93,3

 
                 
 

Sociale zekerheid

           
   

Regeerakkoord

           
   

I80 meer face-to-face uwv voor werkloosheid

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

 
   

I81 meer face-to-face uwv voor arbeidsongeschiktheid

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

 
   

I86 collectiviseren transitievergoeding mkb

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

 
   

I89 extra budget voor inspectie szw

13,0

25,0

31,0

38,0

50,0

 
   

I92 bestrijden van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen

30,0

25,0

25,0

0,0

0,0

 
   

I93 taalles bij integratie

0,0

50,0

60,0

70,0

70,0

 
                 
   

Overig

           
   

In=uit taakstelling

– 83,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Invullen in=uit taakstelling

83,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

 
 

Zorg

           
   

H62 onafhankelijke clientondersteuning

15,0

15,0

15,0

10,0

10,0

 
   

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

3.671,2

6.091,9

5.293,4

4.756,8

5.511,1

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Afpakken crimineel vermogen

– 30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Beheerst vernieuwen

– 7,0

– 190,1

– 222,1

– 60,8

– 61,8

 
   

Bestedingsplan gdi 2019–2021

– 1,8

– 55,7

– 55,8

– 55,8

0,0

 
   

B5 politie

– 100,0

– 160,2

– 162,0

– 162,0

– 162,0

 
   

B8 cybersecurity

– 3,0

– 34,0

– 40,0

– 47,0

– 47,0

 
   

Compensatie gdi-voorzieningen

– 35,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

C18 ondersteuning krijgsmacht

– 300,0

– 300,0

– 350,0

– 400,0

– 400,0

 
   

C19 investeringen modernisering krijgsmacht

– 475,0

– 725,0

– 775,0

– 825,0

– 825,0

 
   

C20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

– 125,0

– 65,0

– 165,0

– 165,0

– 165,0

 
   

D22 verhoging infrastructuurfonds

– 542,5

– 976,9

– 480,6

– 100,0

– 100,0

 
   

Eerste tranche fonds wereldbank

– 112,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

E23 envelop klimaat

– 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

E25 natuur en waterkwaliteit

– 50,0

– 105,0

– 62,7

– 17,3

0,0

 
   

G32 voor- en vroegschoolse educatie

– 40,0

– 130,0

– 170,0

– 170,0

– 170,0

 
   

G33 aanpak werkdruk primair onderwijs

– 98,0

– 237,0

– 237,0

– 237,0

– 237,0

 
   

G35 kwaliteit technisch onderwijs vmbo

– 40,0

– 70,0

– 120,0

– 120,0

– 100,0

 
   

G36 fundamenteel onderzoek

– 95,0

– 155,0

– 200,0

– 200,0

– 200,0

 
   

G37 toegepast onderzoek innovatie

– 100,0

– 150,0

– 200,0

– 200,0

– 200,0

 
   

G38 onderzoeksinfrastructuur

– 45,0

– 55,0

0,0

0,0

0,0

 
   

G40 cultuur

– 15,0

– 38,3

– 42,1

– 42,1

– 41,1

 
   

G43 intensivering erfgoed en monumenten

– 98,5

– 101,4

– 60,0

– 25,0

0,0

 
   

G45 onderwijsachterstandenbeleid en aandacht voor talentrijke kinderen

– 15,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

 
   

H61 waardig ouder worden

– 50,0

– 50,0

– 50,0

– 30,0

– 30,0

 
   

Intrekken wetsvoorstel eigen bijdrage

– 26,6

– 39,8

– 41,4

– 42,3

– 42,3

 
   

Investeringsagenda

– 123,5

– 16,0

– 17,0

– 17,4

– 16,8

 
   

Loon- en prijsbijstelling

– 64,7

– 80,5

– 77,4

– 68,4

– 64,1

 
   

Loonbijstelling

55,3

82,6

84,6

79,0

76,2

 
   

L105 reservering regionale knelpunten

– 179,5

– 5,5

– 25,1

0,0

0,0

 
   

Prijsbijstelling

22,3

33,3

34,1

31,9

30,7

 
   

Reservering btw sport

0,0

– 241,0

– 241,0

– 241,0

– 241,0

 
   

Uitvoeringskosten regeerakkoord en belastingwetgeving

– 15,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

 
   

Diversen

– 276,9

– 305,6

– 268,0

– 214,5

– 202,9

 
 

Sociale zekerheid

           
   

I80 i81 meer face-to-face uwv

0,0

– 70,0

– 70,0

– 70,0

– 70,0

 
   

I89 extra budget voor inspectie szw

– 13,0

– 25,0

– 31,0

– 38,0

– 50,0

 
   

I92 bestrijden van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen

– 30,0

– 25,0

– 25,0

0,0

0,0

 
   

I93 taalles bij integratie

0,0

– 50,0

– 60,0

– 70,0

– 70,0

 
   

Diversen

0,0

0,0

2,4

2,4

2,4

 
 

Zorg

           
   

Diversen

– 15,0

– 15,0

– 15,0

– 10,0

0,2

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

J101 eigen vermogen invest nl (niet emu-saldorelevant)

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

 
   

Kasschuif j101 eigen vermogen invest nl

– 470,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

– 3.315,2

– 3.916,1

– 3.702,1

– 3.075,3

– 2.946,5

 

Extrapolatie

2.655,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

355,9

2.175,9

1.591,3

1.681,5

2.564,5

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

620,1

2.485,2

1.883,5

1.933,1

2.816,6

2.655,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

620,1

2.485,2

1.883,5

1.933,1

2.816,6

2.655,6

ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Regeerakkoord (beleidsmatige mutaties, plafond Rijksbegroting, Sociale Zekerheid en Zorg)

De intensiveringen (inclusief uitvoeringskosten) uit het regeerakkoord die nadere uitwerking behoefden, zijn conform de afspraak uit het Regeerakkoord op de aanvullende post geboekt in afwachting van concrete, doelmatige en evalueerbare beleidsvoorstellen. Deze opboekingen op de aanvullende post worden hieronder niet separaat toegelicht maar zijn zichtbaar in de tabel met het corresponderende nummer van de Regeerakkoordmaatregel. Intensiveringsmiddelen worden vervolgens uitgekeerd naar de departementale begrotingen (zie technische mutaties).

Beleidsmatige mutaties, overig

In=uit taakstelling (plafond Rijksbegroting en Sociale Zekerheid)

Departementen kunnen onbestede middelen in 2017 met behulp van de eindejaarsmarge doorschuiven naar 2018. HGIS middelen kunnen worden doorgeschoven naar de drie opvolgende jaren. Als tegenhanger van de uitgekeerde eindejaarsmarges is de in=uit taakstelling op de aanvullende post ingeboekt, onder de veronderstelling dat departementen ieder jaar een soortgelijk bedrag doorschuiven met behulp van de eindejaarsmarge.

Daarnaast is de verwachte onderuitputting en de bijbehorende eindejaarsmarge voor de investeringen bij Defensie en het voordelig saldo voor de investeringen bij IenW budgettair verwerkt. Hiervoor geldt reeds een 100% eindejaarsmarge; op de verwerking hiervan wordt nu binnen de kabinetsperiode meerjarig geanticipeerd zodat de middelen beschikbaar blijven voor besteding in latere jaren. Conform reguliere systematiek staat tegenover deze eindejaarsmarge staat een in=uittaakstelling van gelijke omvang.

Invullen in=uit taakstelling (plafond Rijksbegroting en Sociale Zekerheid)

De in=uittaakstelling 2018, de boekhoudkundige tegenhanger van de opgeboekte eindejaarsmarges, wordt volledig ingevuld.

Kasschuif B12 Ondermijningsfonds

De middelen die gereserveerd staan voor het ondermijningsbestrijdingsfonds komen in 2018 niet tot besteding en worden doorgeschoven naar 2019.

Kasschuif B5 Politie

Via een kasschuif worden de middelen voor de politie in het juiste ritme gebracht.

Kasschuif capaciteit NVWA

Vanaf 2018 zijn er extra middelen gereserveerd voor versterking van de NVWA, waarvan vanuit het Regeerakkoord in een oplopende ritme van 5 mln. in 2019 naar 20 mln. vanaf 2022. Om de versterking geleidelijk te kunnen opbouwen en handhaven, worden de incidentele middelen van 2018 van 25 mln. over de periode tot en met 2021 gespreid.

Kasschuif D22 infrastructuurfonds

Ten behoeve van het kasritme van de Staat, wordt geschoven op D22 verhoging infrastructuurfonds.

Kasschuif E25 natuur en waterkwaliteit

Het actieprogramma Nitraatrichtlijn loopt vier jaar, terwijl de middelen voor drie jaar op de aanvullende post staan. Een deel van de middelen in 2019 wordt daarom verschoven voor activiteiten in 2020 en 2021.

Kasschuif F29 Cofinanciering fonds warme sanering varkenshouderij

LNV heeft na brede afstemming over de inzet van de envelop de eerste contouren geschetst en brengt de middelen nu in een meer gespreid kasritme ten behoeve van verdere uitwerking en invulling van de maatregel.

Kasschuif fonds bedrijfsopvolging agrarische sector

Op basis van eerste contouren van de concrete invulling fonds bedrijfsopvolging agrarische sector brengt LNV de RA-middelen in een meer realistisch kasritme.

Kasschuif G32 voor- en vroegschoolse educatie

Door middel van een kasschuif wordt er een oploop gecreëerd in de intensivering voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De intensivering VVE begint hierdoor vanaf 2018.

Kasschuif G33 aanpak werkdruk primair onderwijs

Door middel van een kasschuif kan er in 2018 al begonnen worden met de aanpak om de ervaren werkdruk in het primair onderwijs te verlagen.

Kasschuif G35 kwaliteit technisch onderwijs VMBO

De plannen voor technisch VMBO beginnen in latere jaren. Om bij dit kasritme aan te sluiten, worden middelen uit 2018 en 2019 naar 2020 en 2021 geschoven.

Kasschuif G39 maatschappelijke diensttijd

Het kasritme van deze projecten maatschappelijke diensttijd is zo dat de uitbetaling grotendeels plaatsvindt in 2019. Daarom schuift 19 mln. van de beschikbare 25 mln. naar 2019.

Kasschuif G43 erfgoed en monumenten

De intensivering in erfgoed en monumenten kan niet volledig in 2018 worden ingezet. Om bij dit kasritme aan te sluiten, worden middelen uit 2018 naar 2019 geschoven.

Kasschuif H59 preventiemaatregelen

VWS werkt momenteel aan een actieplan met de veldpartijen voor preventie, ondersteuning en hulp bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen. De verwachting is dat het actieplan in het najaar gepresenteerd wordt. Het preventieakkoord wordt ook in het najaar gesloten met een breed scala aan veldpartijen. Het budget dat voor deze onderwerpen nog op de aanvullende post staat wordt daarom verschoven naar latere jaren. Daarnaast wordt een deel van het beschikbare budget voor suïcidepreventie doorgeschoven naar latere jaren.

Kasschuif investeringsagenda

Op de aanvullende post staan middelen gereserveerd voor de beheerste vernieuwing (voorheen investeringsagenda) van de Belastingdienst. Dit betreft een kasschuif om aan te sluiten op de actuele raming van beheerst vernieuwen.

Kasschuif L105 Reservering regionale knelpunten

De envelop voor regionale knelpunten wordt ingezet voor de zes opgaven die genoemd worden in het regeerakkoord en voor zogenaamde Regio Deals. De uitwerking van beide onderdelen is deels afgerond en dit heeft effect op het kasritme.

Kasschuif Sint Maarten

In 2017 zijn er middelen vrijgemaakt voor de wederopbouw van Sint Maarten. Deze zijn meegenomen naar 2018. Een deel van de middelen is uitgekeerd aan betreffende begrotingen (Koninkrijksrelaties, Defensie en Financiën) voor verschillende onderdelen van wederopbouw, zoals bijvoorbeeld versterkt grenstoezicht. Omdat een deel van de middelen in latere jaren wordt besteed, zijn deze op de aanvullende post in het juiste ritme gezet alvorens deze naar de betreffende begrotingen zijn overgeboekt.

Kasschuif wederopbouw Caribisch Nederland

Middels de incidentele suppletoire begroting van IenW inzake wederopbouw Saba en Sint Eustatius (TK 34 897 nr. 1 en 2) zijn de middelen op de aanvullende post Wederopbouw Caribisch Nederland van 2018 naar latere jaren geschoven.

Reservering BNI-revisie EU-afdrachten

Het CBS heeft in juni de resultaten van een bronnenrevisie gepresenteerd, waardoor het Nederlandse BNI van de jaren 2010–2017 opwaarts is bijgesteld. Een opwaartse bijstelling van het BNI heeft ook gevolgen voor de Nederlandse BNI-afdracht aan de EU. Via de jaarlijkse nacalculatie die de Europese Commissie uitvoert worden de effecten van deze bijstellingen voor de afdracht van de lidstaten jaarlijks verrekend. Vooruitlopend daarop is op de Aanvullende Post een reservering opgenomen van 0,5 mld. voor 2019, 0,15 mld. in 2020 en 0,1 mld. structureel voor het verwachte bruto effect van de revisie op de Nederlandse afdrachten. Naast de Nederlandse BNI-cijfers zijn ook de BNI-cijfers van de andere lidstaten van invloed op de omvang van de nacalculatie. Deze cijfers zijn op dit moment nog niet bekend, daarom kan ook nog geen precieze omvang van de nacalculatie worden bepaald.

Reservering Groningen

In de Voorjaarsnota 2018 is voor «Groningen» een reservering van structureel 100 mln. per jaar gemaakt. De reservering houdt onder meer verband met de voortgaande gesprekken met de regio over het toekomstperspectief voor Groningen, de (mogelijke risico’s bij) publiekrechtelijke afhandeling van schademeldingen en de versterkingsaanpak en diverse organisatiekosten. Na het bereiken van een akkoord met de regio kunnen vanuit deze reservering de benodigde aanvullende middelen aan EZK-begroting worden toegevoegd. De kosten voor de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) in 2018 en 2019 zijn al overgeheveld naar de EZK-begroting.

Schuif investeringsagenda belastingdienst

De middelen voor de Investeringsagenda op de aanvullende post die in 2017 niet zijn uitgeput worden toegevoegd in 2018.

Schuif reservering wederopbouw Saba en Sint Eustatius

De middelen voor wederopbouw Saba en Sint Eustatius zijn in 2017 niet tot besteding gekomen. De reservering is meegenomen naar 2018.

Schuif reservering wederopbouw Sint Maarten

Niet alle middelen voor wederopbouw Sint Maarten zijn in 2017 tot besteding gekomen. De niet bestede middelen zijn meegenomen naar 2018.

Technische mutaties

Afpakken crimineel vermogen

Bij Miljoenennota 2018 is er eenmalig 30 mln. toegekend voor de aanpak van het afpakken crimineel vermogen, waarbij ook aandacht is voor de verbetering van de registratie van de opbrengsten bij het OM en de Belastingdienst. De middelen zijn toegevoegd aan de JenV-begroting.

Beheerst vernieuwen

Voor de vernieuwing bij de Belastingdienst zijn er middelen overgeheveld vanuit de Aanvullende post. Het gaat om middelen voor nieuwe en lopende vernieuwingsprojecten, het bouwen van de generieke voorzieningen, investeringen in personeel, modernisering van het informatievoorzieningslandschap en verbetering van de bedrijfsvoering.

Bestedingsplan GDI 2019–2021

Op de Aanvullende Post staan middelen voor de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid). De middelen worden ingezet voor innovaties binnen de digitale overheid, het Programmaplan Basisinfrastructuur en doorontwikkeling en innovatie van GDI-voorzieningen. Tussen 2019 en 2021 worden de middelen overgeheveld op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op basis van een meerjarige investeringsagenda, met aanloopkosten in 2018. De overheveling van de middelen die vanaf 2022 beschikbaar zijn, wordt in 2021 bezien.

B5 Politie

Maatregel B5 uit het Regeerakkoord leidt tot extra uitgaven voor politie. De middelen zijn toegevoegd aan de begroting van JenV en worden ingezet voor de uitbreiding van de politiecapaciteit.

B8 Cybersecurity

Maatregel B8 uit het Regeerakkoord leidt tot extra uitgaven aan cybersecurity. De middelen zijn toegevoegd aan de begrotingen van JenV, BZK, BZ, EZK en IenW ter uitvoering van de maatregelen aangekondigd in de Nederlandse Cyber Security Agenda (Kamerstuk 23 432, nr. 447).

Compensatie GDI-voorzieningen

Vanaf 2018 worden de toerekenbare beheer- en exploitatiekosten van de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid) doorbelast aan de afnemers van deze diensten. Voor deze doorbelasting is een ingroeipad afgesproken. Enkele afnemers van GDI-voorzieningen krijgen te maken met een financieel verschil tussen het voorgenomen en de daadwerkelijk geëffectueerde doorbelasting in 2018. Zij zijn pas vanaf 2019 in staat om dit verschil in hun begrotingen op te vangen. Omdat de middelen op de aanvullende post voor doorontwikkeling en innovatie in 2018 nog niet volledig tot besteding komen, kunnen de betreffende afnemers eenmalig vanuit de aanvullende post worden gecompenseerd.

C18 ondersteuning krijgsmacht

In het Regeerakkoord is er structureel extra budget voor de krijgsmacht vrijgemaakt. Met een nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2018 is een groot deel van de middelen voor ondersteuning krijgsmacht al aan de Defensiebegroting toegevoegd. Bij Voorjaarsnota worden de resterende middelen uit deze reeks (C18) aan de Defensiebegroting toegevoegd.

C19 investeringen modernisering krijgsmacht

De structureel vrijgemaakte middelen in het Regeerakkoord wordt ook ingezet om de krijgsmacht te moderniseren. Naar aanleiding van de Defensienota worden nu alle middelen uit de reeks Investeringen modernisering krijgsmacht (C19) aan de Defensiebegroting toegevoegd.

C20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

Reeks C20 Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap wordt nu gedeeltelijk en later volledig aan de Defensiebegroting toegevoegd. Bij de nota van wijziging is 20 mln. toegevoegd aan de Defensiebegroting en daar kwam bij voorjaarsnota 85 mln. extra bij. Als onderdeel van de reeks C20 komt er structureel 20 mln. beschikbaar voor Defensie voor de uitvoering van de maatregelen aangekondigd in de Nederlandse Cyber Security Agenda. Bij ontwerpbegroting 2019 is er 20 mln. in 2018 en structureel 10 mln. aan de Defensiebegroting toegevoegd t.b.v. afspraken over arbeidsvoorwaarden.

D22 verhoging infrastructuurfonds

De Regeerakkoordmiddelen voor Verhoging Infrastructuurfonds worden toegevoegd aan de IenW-begroting. Deze middelen worden ingezet voor infrastructuur (spoor, (vaar)wegen en fiets).

Eerste tranche fonds Wereldbank

Na de verwoestingen die orkaan Irma heeft veroorzaakt zijn er middelen vrijgemaakt voor de wederopbouw van Sint Maarten. Het grootste deel van deze middelen komt in een fonds dat wordt beheerd door de Wereldbank. Dit betreft de eerste storting in dat fonds.

E23 envelop klimaat

In het Regeerakkoord is een enveloppe van 300 mln. per jaar opgenomen op de aanvullende post voor klimaat. De middelen in 2018 worden overgeheveld naar de departementale begrotingen van BZK, EZK, IenW, LNV en VWS.

E25 natuur en waterkwaliteit

Het IenW aandeel (175 mln.) in de Regeerakkoordmiddelen Natuur en waterkwaliteit wordt toegevoegd aan de IenW-begroting. Deze middelen (39,3 mln. in 2018, 90,8 in 2019 en 44,9 in 2020) worden ingezet voor de aanpak van medicijnresten en opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422). Voor uitvoering van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt 60 mln. van de aanvullende post toegevoegd aan de begroting van LNV.

G32 voor- en vroegschoolse educatie

Met deze regeerakkoordmaatregel wordt de voor- en vroegschoolse educatie versterkt en het aanbod uitgebreid naar 16 uur per week. De maatregel is tevens verwerkt in een nota van wijziging op de begroting 2018 (Kamerstuk 34 775 VII, nr. 35).

G33 aanpak werkdruk prima onderwijs

Via een Incidentele Suppletoire Begroting (Kamerstuk 34 886, nr. 2) zijn de middelen behorende bij tranches 2018 en 2019 van de regeerakkoordmaatregel «G33 Aanpak werkdruk primair onderwijs» verwerkt.

G35 kwaliteit technisch onderwijs VMBO

Met de middelen van deze regeerakkoordmaatregel wordt ingezet op een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het VMBO.

G36 fundamenteel onderzoek

De regeerakkoordmiddelen voor fundamenteel onderzoek zijn op de OCW-begroting verwerkt. De middelen worden ingezet voor vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de Nationale Wetenschapsagenda en voor het versterken van de basis. Dit laatste gebeurt door in te zetten op digitale infrastructuur, de vernieuwingsimpuls en sectorplannen.

G37 toegepast onderzoek innovatie

Deze reeks boekt de middelen voor toegepast onderzoek over van de Aanvullende Post naar de begroting van OCW en EZK. Met deze middelen wordt ingezet op vernieuwend en maatschappelijk relevant toegepast onderzoek via de Nationale Wetenschapsagenda en op het versterken van praktijkgericht onderzoek.

G38 onderzoeksinfrastructuur

Met de regeerakkoordmiddelen voor onderzoeksinfrastructuur wordt ingezet op het realiseren van een aantal voorstellen in het kader van de call Nationale roadmap, digitale infrastructuur (supercomputer) en faciliteiten van wereldformaat.

G40 Cultuur

De RA-reeks G40 (Cultuur en historisch democratisch bewustzijn) wordt in tranches overgeheveld naar de OCW-begroting. Er zijn aan deze middelen een verscheidenheid aan thema’s gekoppeld, zoals beschreven in de beleidsbrief «Cultuur in een open samenleving».

G43 intensivering erfgoed en monumenten

Het grootste deel van de regeerakkoordmiddelen voor erfgoed en monumenten wordt overgeheveld naar de begroting van OCW. Er zijn aan deze middelen een verscheidenheid aan thema’s gekoppeld, zoals restauraties, herbestemming, verduurzaming, archeologie, religieus erfgoed en digitalisering.

G45 onderwijsachterstandenbeleid en aandacht voor talentrijke kinderen

Het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd met 15 miljoen euro per jaar. Hiermee wordt op scholen de kwaliteit van het aanbod voor leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand verbeterd. Tegelijkertijd wordt hetzelfde bedrag geïntensiveerd op het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

H61 waardig ouder worden

In het Regeerakkoord is budget beschikbaar gesteld voor waardig ouder worden. Het budget voor palliatieve zorg (8 mln. structureel) is afgelopen december bij de tweede nota van wijziging van VWS aan de VWS begroting toegevoegd. De resterende middelen zijn afgelopen februari door middel van een incidentele suppletoire wet toegevoegd aan de begroting van VWS. Het doel is te zorgen dat ouderen die thuis willen blijven wonen dat goed en veilig kunnen, met voldoende en kwalitatief goede informele en professionele zorg en ondersteuning waar nodig.

Intrekken wetsvoorstel eigen bijdrage

Het wetsvoorstel voor een eigen bijdrage in de kosten voor de strafvordering en de slachtofferzorg is ingetrokken (Kamerstuk 34 700, nr. 50.) De ontvangsten die hiervoor op de begroting van JenV waren geraamd komen te vervallen. Met de derving van de baten is rekening gehouden bij de begrotingsvoorbereiding 2017, door een reservering van de betreffende middelen op de aanvullende post. De middelen zijn aan de begroting van JenV toegevoegd.

Investeringsagenda

Vanuit de Aanvullende Post zijn middelen vrijgegeven voor verschillende ICT-projecten en het aannemen van nieuw personeel in het kader van de Investeringsagenda en de stabiliteit van de Belastingdienst.

Loon- en prijsbijstelling

De loon- en prijsbijstelling tranche 2018 voor de overgehevelde middelen vanaf de aanvullende post wordt aan de begrotingen toegevoegd.

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2018 voor de gereserveerde middelen op de aanvullende post wordt toegevoegd.

L105 Reservering regionale knelpunten

In het Regeerakkoord wordt totaal 950 mln. gereserveerd in 2018–2022 voor de aanpak van regionale knelpunten, waaronder nucleaire problematiek, ESTEC, Zeeland, Eindhoven, Rotterdam-Zuid en de BES-eilanden. Deze mutatie betreft de bijdragen aan ESTEC (15 mln. in 2018 en 25 mln. in 2020) en nucleaire problematiek (117 mln. in 2018), die aan de EZK-begroting zijn toegevoegd. Daarnaast bevat deze mutatie de bijdragen aan Eindhoven (39,9 mln. in 2018) en Zeeland via het Provinciefonds (7,6 mln. in 2018, 5,5 mln. in 2019 en 0,1 mln. in 2020).

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2018 voor de gereserveerde middelen op de aanvullende post wordt toegevoegd.

Reservering BTW Sport

Met ingang van 2019 is de budgettaire verantwoordelijkheid van de BTW-vrijstelling voor sportclubs overgedragen van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van VWS. VWS voert hiertoe sportaccommodatiebeleid gericht op bouw en onderhoud, duurzaamheid en toegankelijkheid van sportaccommodaties. De bijbehorende middelen worden overgeheveld naar de VWS begroting en zijn onderverdeeld in een specifieke uitkering voor gemeenten en een subsidieregeling voor sportverenigingen, stichtingen en andere niet winst beogende investeerders in sportaccommodaties.

Uitvoeringskosten Regeerakkoord en belastingwetgeving

Vanuit de Aanvullende Post zijn middelen overgeboekt naar de Financiënbegroting ten behoeve van de uitvoering van fiscale maatregelen waartoe gedurende de kabinetsperiode wordt besloten.

Diversen (technische mutaties)

Onder de post diversen vallen overhevelingen van de aanvullende post naar verschillende begrotingen. Het gaat hier voornamelijk om middelen van het Regeerakkoord zoals terugdringen recidive, tranformatiegelden jeugd en cultuur.

I80 I81 Meer face-to-face UWV

Op basis van regeerakkoord investeert het kabinet in totaal 70 miljoen euro per jaar in extra persoonlijke begeleiding door het UWV. De totale reeks van 70 mln. wordt gedeeltelijk overgeboekt naar het begrotingsgefinancierde hoofdstuk 15 (onderdeel Wajong), en gedeeltelijk naar het premiegefinancierde hoofdstuk 40 van de SZW-begroting (onderdelen WW en WGA).

I89 extra budget voor inspectie SZW

Op basis van het regeerakkoord ontvangt de inspectie SZW extra budget voor de handhavingsketen. Hiermee kan de inspectie beter toezicht gaan houden op het wettelijke minimumloon en intensiever toezicht gaan houden op schijnconstructies, en onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uitbuiting tegengaan. Deze reeks betreft de dekking.

I92 Bestrijden van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen

Op basis van het regeerakkoord trekt het kabinet 80 mln. euro uit voor de bestrijding van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen. Het grootste deel hiervan zal conform bestuurlijke afspraken via het gemeentefonds aan gemeenten worden overgemaakt middels een decentralisatieuitkering.

I93 Taalles bij integratie

Alle asielzoekers met grote kans op inwilliging en alle statushouders in de opvang van het COA krijgen vanaf dag één taalles. De taaleis wordt aangescherpt van niveau A2 naar B1. Hiertoe wordt ook taalles op niveau B1 gefinancierd door de rijksoverheid.

Kasschuif J101 eigen vermogen Invest NL

Op de aanvullende post staat op dit moment in 2018 een bedrag van 500 mln. geraamd voor de kapitaalinjectie InvestNL. Naar verwachting is dit bedrag gedeeltelijk in latere jaren nodig, waardoor een deel van het bedrag wordt doorgeschoven naar 2023. Dit bedrag is niet relevant voor het EMU-saldo.

Licence