Base description which applies to whole site

Diergezondheidsfonds

F DIERGEZONDHEIDSFONDS
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

totaal uitgaven

53,9

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

totaal niet-belastingontvangsten

53,9

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten

           
 

Uitgaven

53,9

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

 

Ontvangsten

53,9

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

Bewaking en bestrijding van dierziekten – Uitgaven

De uitgaven voor 2019 zijn bijgesteld als gevolg van nieuwe aanbestedingen en realisatie in voorgaande jaren. De prognose voor 2020 en verdere jaren is voor de totale uitgaven conform de vigerende begrotingssystematiek gelijk gesteld aan de begroting 2019.

Bewaking en bestrijding van dierziekten – Niet-belastingontvangsten

De bijdrage LNV is in verband met de voorfinanciering van de sectorbijdrage in voorgaande jaren voor zowel 2018 als 2019 met € 6 mln. verlaagd tot € 4,4 mln. per jaar. De totale ontvangsten zijn conform de vigerende begrotingssystematiek gelijkgesteld aan de uitgaven. De prognose voor 2020 en verdere jaren is net zoals de uitgaven gelijk gesteld aan de begroting 2019.

Licence