Base description which applies to whole site

1.3 Aansluiting visuele samenvatting met begrotingen en bijlagen Miljoenennota

De visuele samenvatting bij de Miljoenennota biedt een toegankelijk overzicht van de belangrijkste cijfers voor het Miljoenennotajaar. Deze presentatie verschilt op een aantal punten van de begrotingssystematiek zoals die wordt gehanteerd in de rest van de Miljoenennota en haar bijlagen. Deze bijlage behandelt de samenhang tussen de cijfers uit de visuele samenvatting en de rest van de Miljoenennota en geeft deze aansluiting weer in tabel 1.6.

De visuele samenvatting gaat uit van een netto-uitgavenbegrip; dat wil zeggen, de (bruto)uitgaven (tabel 2.2 in bijlage 2) verminderd met de zogenaamde niet-belastingontvangsten (tabel 2.3 in bijlage 2). Dit zijn ontvangsten die tot de uitgavenkant van de begroting worden gerekend, waaronder boete-opbrengsten, leges en teruggevorderde toeslagen.

Een ander verschil in presentatie tussen de visuele samenvatting en de Miljoenennota betreft de individuele begrotingsposten. De visuele samenvatting gaat uit van een thematische indeling die niet exact aansluit bij de afzonderlijke begrotingshoofdstukken. Zo wordt het Btw-compensatiefonds in de visuele samenvatting samengevoegd met het Gemeentefonds en het Provinciefonds, terwijl het begrotingstechnisch wordt verantwoord op de begroting van Financiën. Een meer complex voorbeeld is de verwerking van de middelen bestemd voor internationale samenwerking (HGIS = homogene groep internationale samenwerking). In de visuele samenvatting worden al deze middelen gegroepeerd onder de uitgavenpost ‘Buitenlandse Zaken/Internationale Samenwerking’, omdat het minsiterie van Buitenlandse Zaken deze middelen coördineert. In de begrotingssystematiek worden deze middelen echter toegewezen aan verschillende begrotingshoofdstukken, zoals die van Justitie en Veiligheid en Defensie. Het overzicht van de toewijzing van deze middelen is terug te vinden in tabel 2.9 in bijlage 2.

Tabel 1.6 Aansluiting visuele samenvatting met begrotingen en bijlagen Miljoenennota 2020

2020

Bron

Inkomsten

305,51

Tabel 4.4.2

Uitgaven

302,15

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

85,81

Plafond S totaal begrotings- en premiegefinancierd

85,20

Tabel 2.6 bijlagen MN

Plafond R Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid

0,61

Tabel 2.5 bijlagen MN

Zorg

82,18

Plafond Z totaal begrotings- en premiegefinancierd

73,44

Tabel 2.7 bijlagen MN

Plafond R Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3,51

Tabel 2.5 bijlagen MN

Plafond R Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5,24

Hoofdstuk 16 artikel 8.1 en 8.3

af: HGIS Volksgezondheid, Welzijn en Sport

0,00

Tabel 2.9 bijlagen MN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

39,12

Plafond R Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

39,18

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: HGIS Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

0,06

Tabel 2.9 bijlagen MN

Gemeentefonds, Provinciefonds en Btw-compensatiefonds

34,21

Plafond R Gemeentefonds en accres Gemeentefonds

28,28

Tabel 2.5 bijlagen MN

Plafond R Provinciefonds en accres Provinciefonds

2,51

Tabel 2.5 bijlagen MN

Btw-compensatiefonds

3,43

Hoofdstuk 9 artikel 6

Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking

13,05

Plafond R Buitenlandse Zaken

9,57

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: HGIS Buitenlandse Zaken

1,44

Tabel 2.9 bijlagen MN

bij: totale plafondrelevante uitgaven Internationale Samenwerking (HGIS)

4,93

Tabel 2.9 bijlagen MN

Justitie en Veiligheid

11,80

Plafond R Justitie en Veiligheid

11,83

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: HGIS Justitie en Veiligheid

0,03

Tabel 2.9 bijlagen MN

Defensie

10,56

Plafond R Defensie

10,77

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: HGIS Defensie

0,21

Tabel 2.9 bijlagen MN

Infrastructuur en Waterstaat

8,87

Plafond R Infrastructuur en Waterstaat

8,90

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: HGIS Infrastructuur en Waterstaat

0,03

Tabel 2.9 bijlagen MN

bij: plafond R Infrastructuurfonds

0,00

Tabel 2.5 bijlagen MN

Rentelasten

4,78

Rentelasten staatsschuld

4,85

Hoofdstuk 9A artikel 11

Rentelasten schatkistbankieren

‒ 0,07

Hoofdstuk 9A artikel 12

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

5,46

Plafond R Binnenlandse Zaken

5,40

Tabel 2.5 bijlagen MN

Plafond R Koninkrijksrelateis

0,02

Tabel 2.5 bijlagen MN

Economische Zaken en Klimaat

4,79

Plafond R Economische Zaken en Klimaat

4,82

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: HGIS EZK

0,03

Tabel 2.9 bijlagen MN

Financiën

1,70

Plafond R Financiën

5,24

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: Btw-compensatiefonds

3,43

Hoofdstuk 9B artikel 6

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1,28

Plafond R Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1,32

Tabel 2.5 bijlagen MN

af: HGIS LNV

0,03

Tabel 2.9 bijlagen MN

Gas

‒ 1,05

Tabel 1.1 Budgettaire kerngegevens

Overig

‒ 0,42

Tabel 1.1 Budgettaire kerngegevens

1. Totaal inkomsten

305,51

Budgettaire kerngegevens, poster en visuele samenvatting

2. Totale netto-uitgaven relevant voor het EMU-saldo

302,15

Budgettaire kerngegevens, poster en visuele samenvatting

3. EMU-saldo centrale overheid (=1-2)

3,36

Tabel 1.1 Budgettaire kerngegevens

Licence