Base description which applies to whole site

Koppeling Uitkeringen

KOPPELING UITKERINGEN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

366,0

750,8

1.139,7

1.540,4

1.930,2

totaal niet-belastingontvangsten

39,0

73,2

110,0

113,8

123,2

2

Bijstand, Prticipatiewet en Toeslagenwet

Uitgaven

118,4

237,9

352,8

470,9

593,9

3

Arbeidsongeschiktheid

Uitgaven

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

4

Jonggehandicapten

Uitgaven

79,4

162,9

247,2

331,7

417,5

5

Werkloosheid

Uitgaven

2,5

5,3

8,6

12,5

17,4

6

Ziekte en zwangerschap

Uitgaven

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6

7

Kinderopvang

Uitgaven

59,7

131,1

212,6

299,7

390,4

Ontvangsten

28,5

59,6

91,6

91,7

91,7

8

Oudedagsvoorziening

Uitgaven

1,7

2,3

2,8

2,9

3,0

9

Nabestaanden

Uitgaven

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

10

Tegemoetkoming ouders

Uitgaven

103,7

210,6

314,8

421,9

507,3

Ontvangsten

10,4

13,6

18,4

22,1

31,5

Op hoofdstuk 83 Koppeling Uitkeringen staan de ramingen van de uitgaven voor de indexering van de begroting gefinancierde sociale-zekerheidsuitgaven. De mutaties in uitgaven op de artikelen komen met name tot stand door aanpassingen van de WKA-index (Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheden), door wijzigingen in prijsontwikkeling en door grondslageffecten bij de uitkeringen en programma-uitgaven. Aanpassingen van de WKA-index en prijsontwikkeling vinden plaats op basis van CPB-cijfers. De uitgaven betreffen jaarlijkse tranches voor de komende vijf jaar, dit verklaart de oploop op de verschillende artikelen.

Licence