Base description which applies to whole site

Diergezondheidsfonds

F DIERGEZONDHEIDSFONDS

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

60,3

36,4

33,6

33,6

33,6

33,6

totaal niet-belastingontvangsten

37,2

36,4

33,6

33,6

33,6

33,6

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten

Uitgaven

60,3

36,4

33,6

33,6

33,6

33,6

Ontvangsten

37,2

36,4

33,6

33,6

33,6

33,6

Artikel 1 Bewaking en bestrijding van dierziekten

Het verschil tussen 2019 en 2020 kan verklaard worden door het feit dat het fondssaldo uit 2018 is bijgeboekt op 2019 conform reguliere fondssystematiek. Bij VJN 2020 zal het saldo uit 2019 worden bijgeboekt op 2020. De geraamde uitgaven worden pro forma meerjarig doorgetrokken naar 2021 en latere jaren. De ontvangsten zijn voor deze jaren conform de systematiek gelijkgesteld aan de uitgaven. Omdat het DGF een begrotingsfonds is, dienen de ontvangsten gelijk te zijn aan de uitgaven.

Licence