Base description which applies to whole site

Premiegefinancierd Budgettair Plafond Zorg

PREMIEGEFINANCIERD BUDGETTAIR PLAFOND ZORG
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal uitgaven

76.170,5

78.512,4

82.416,4

85.451,0

88.712,8

92.295,3

totaal niet-belastingontvangsten

5.121,1

5.282,3

5.357,1

5.497,7

5.645,4

5.836,7

11

Zorgverzekeringswet

      
 

Uitgaven

50.554,1

50.895,5

53.314,5

55.016,7

56.975,4

59.085,9

 

Ontvangsten

3.189,7

3.227,2

3.268,9

3.373,1

3.480,5

3.625,4

12

Wet langdurige zorg

      
 

Uitgaven

25.616,4

27.616,9

29.101,8

30.434,3

31.737,4

33.209,4

 

Ontvangsten

1.931,4

2.055,1

2.088,2

2.124,6

2.164,9

2.211,3

Artikel 11 Zorgverzekeringswet

De raming van de groei van de uitgaven onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) in de huidige kabinetsperiode is gebaseerd op de middellangetermijnraming 2018-2021 van het CPB. De groei na 2021 is gebaseerd op de middellangetermijnraming 2022-2025 van het CPB en wordt bepaald door de verwachte loon- en prijsontwikkeling, en volumefactoren zoals demografie, economische groei, technologische ontwikkeling in combinatie met kwaliteitsverbeteringen en epidemiologie. De groei is beperkt tot en met 2022 doordat VWS hoofdlijnenakkoorden heeft afgesloten met verschillende Zvw-sectoren en doordat VWS verschillende maatregelen neemt op het gebied van genees- en hulpmiddelen.

Artikel 12 Wet langdurige zorg

De raming van de groei van de uitgaven onder de Wet langdurige zorg (Wlz) in de huidige kabinetsperiode is gebaseerd op de middellangetermijnraming 2018-2021 van het CPB. De groei na 2021 is gebaseerd op de middellangetermijnraming 2022-2025 van het CPB en wordt bepaald door de loon- en prijsontwikkeling, en volumefactoren zoals demografie, economische groei, technologische ontwikkeling en epidemiologie. Vanaf 2018 zijn de uitgaven voor de volledige implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg in de Wlz-standen verwerkt. Hierbij is sprake van een ingroeipad om aan de personeelsnorm van het Kwaliteitskader te kunnen voldoen. De structurele meerkosten van het Kwaliteitskader komen uit op 2,1 miljard euro in 2027.

Licence