Base description which applies to whole site

Diergezondheidsfonds

F DIERGEZONDHEIDSFONDS
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totaal uitgaven

72,2

34,3

34,3

34,3

34,3

34,3

totaal niet-belastingontvangsten

104,7

34,0

34,3

34,3

34,3

34,3

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten

      
 

Uitgaven

72,2

34,3

34,3

34,3

34,3

34,3

 

Ontvangsten

104,7

34,0

34,3

34,3

34,3

34,3

Artikel 1 Bewaking en bestrijding van dierziekten

De geraamde uitgaven worden pro forma meerjarig doorgetrokken naar 2022 en latere jaren. Voorheen werden bij de begroting de ontvangsten volledig gelijkgesteld aan de uitgaven. In deze begroting is er voor gekozen om voor de ontvangsten 2020 en 2021 een prognose van verwachte ontvangsten op te nemen. Zo wordt een reëler beeld van de verwachte ontwikkeling van het fondssaldo gepresenteerd. De raming wordt jaarlijks herijkt.

Licence