Base description which applies to whole site

1.2 Plafondtoetsen

Het kabinet stuurt in zijn begrotingsbeleid op uitgavenplafonds die voor ieder jaar van de kabinetsperiode worden vastgesteld. Het uitgavenplafond geeft de maximale ruimte weer voor uitgaven binnen de kabinetsperiode en hoeft niet maximaal benut te worden. Voor het grootste deel van de rijksuitgaven geldt dit uitgavenplafond. In deze paragraaf toetst het kabinet of het verwachte uitgavenniveau onder het vooraf afgesproken uitgavenplafond blijft in de kabinetsperiode. Het jaar 2021 is het laatste jaar in de huidige kabinetsperiode en daarmee ook het laatste jaar waarvoor een uitgavenplafond is afgesproken. Het uitgavenplafond is onderverdeeld in de drie deelplafonds Rijksbegroting, Sociale Zekerheid en Zorg.

Tabel 1.2 laat zien dat het niveau van de begrote uitgaven in 2021 groter is dan het totale uitgavenplafond in 2021. De uitgaven onder het deelplafond Rijksbegroting en Sociale zekerheid zijn hoger dan in het regeerakkoord vastgelegd. De uitgaven onder het deelplafond Zorg blijven onder het uitgavenplafond. Na de huidige kabinetsperiode nemen de uitgaven structureel toe als gevolg van de beleidskeuzes van dit kabinet, waaronder het Klimaatpakket. Het kabinet kiest ervoor tegenvallers niet te dekken om bezuinigingen op staand beleid te voorkomen. Dit zorgt voor een verslechtering van het EMU-saldo vanaf 2022.

De grootste mutaties per deelplafond worden in deze paragraaf verder toegelicht. In bijlage 17 Verticale toelichting en in de departementale ontwerpbegrotingen worden de mutaties ten opzichte van Miljoenennota 2021 in meer detail toegelicht. Een overzicht van de nood- en steunmaatregelen in het kader van corona is opgenomen in paragraaf 1.3.

Tabel 1.2 Plafondtoetsing totaalplafond en deelplafonds

(in miljarden euro, min = onderschrijding)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal uitgavenplafond reguliere uitgaven

      

Uitgavenplafond reguliere uitgaven

312,1

     

Uitgavenniveau reguliere uitgaven

317,5

335,0

340,7

348,6

359,8

371,4

Over-/onderschrijding

5,4

     
       

Rijksbegroting reguliere uitgaven

      

Uitgavenplafond reguliere uitgaven

147,9

     

Uitgavenniveau reguliere uitgaven

153,5

163,2

162,7

163,2

166,2

169,6

Over-/onderschrijding

5,6

     
       

Sociale zekerheid reguliere uitgaven

      

Uitgavenplafond reguliere uitgaven

87,8

     

Uitgavenniveau reguliere uitgaven

88,3

90,4

93,3

96,8

100,8

104,6

Over-/onderschrijding

0,4

     
       

Zorg reguliere uitgaven

      

Uitgavenplafond reguliere uitgaven

76,4

     

Uitgavenniveau reguliere uitgaven

75,8

81,3

84,6

88,6

92,8

97,2

Over-/onderschrijding

‒ 0,6

     
Licence