Base description which applies to whole site

Nationaal Groeifonds

XIX NATIONAAL GROEIFONDS
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

55,2

2.136,60

3.177,20

4.215,60

4.236,20

3.233,40

totaal niet-belastingontvangsten

      

1

Kennisontwikkeling

      
 

Uitgaven

13,9

728,4

1.061,70

1.395,00

1.395,00

1.063,60

2

Research & development (R&D) en innovatie

      
 

Uitgaven

25

639,1

996,9

1.352,40

1.373,10

1.055,00

3

Infrastructuur

      
 

Uitgaven

 

731,1

1.064,50

1.397,80

1.397,80

1.066,40

11

Apparaat Nationaal Groeifonds

      
 

Uitgaven

16,3

38

54,1

70,3

70,3

48,4

Artikel 1 - Kennisontwikkeling

In het voorjaar van 2021 heeft de eerste ronde toekenningen vanuit het Nationaal Groeifonds plaatsgevonden. In de eerste ronde is binnen de pijler Kennisontwikkeling 123,3 miljoen euro voorwaardelijk toegekend. Deze middelen zijn geraamd op de begroting van het NGF. Bij een voorwaardelijke toekenning wordt de toekenning beschikbaar indien aan specifieke voorwaarden wordt voldaan. In dat geval worden de middelen overgeheveld naar de departementale begroting van het uitvoerende departement. Omdat in 2021 geen toekenningen meer worden verwacht, zijn de overige middelen doorgeschoven naar latere jaren, waar zij beschikbaar blijven voor toekomstige toekenningsrondes.

Artikel 2 - Research & development (R&D) en innovatie

In het voorjaar van 2021 heeft de eerste ronde toekenningen vanuit het Nationaal Groeifonds plaatsgevonden. In de eerste ronde is binnen de pijler Research & development (R&D) en innovatie 521,3 miljoen euro toegekend. De middelen die onvoorwaardelijk zijj toegekend zijn overgeboekt naar de begroting van het uitvoerende departement. De projecten waaraan voorwaardelijk middelen zijn toegekend zijn geraamd op de begroting van het NGF. Bij een voorwaardelijke toekenning wordt de toekenning beschikbaar indien aan specifieke voorwaarden wordt voldaan. In dat geval worden de middelen overgeheveld naar de departementale begroting van het uitvoerende departement. Omdat in 2021 geen toekenningen meer worden verwacht, zijn de overige middelen doorgeschoven naar latere jaren, waar zij beschikbaar blijven voor toekomstige toekenningsrondes.

Artikel 3 - Infrastructuur

In het voorjaar van 2021 heeft de eerste ronde toekenningen vanuit het Nationaal Groeifonds plaatsgevonden. In de eerste ronde zijn binnen de pijler Infrastructuur geen toekenningen gedaan. Omdat in 2021 geen toekenningen meer worden verwacht, zijn de overige middelen doorgeschoven naar latere jaren, waar zij beschikbaar blijven voor toekomstige toekenningsrondes.

Artikel 11 - Apparaat Nationaal Groeifonds

Dit betreft de uitgaven ten behoeve van de ondersteuning van de commissie in de beoordeling en selectie van projecten en de uitgaven ten behoeve van de ondersteunende processen in het kader van het fondsbeheer van het Nationaal Groeifonds. Ook is de tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling aan dit artikel toegevoegd. Deze bijstelling zal op een later moment worden toebedeeld aan de beleidsartikelen en het apparaatsartikel.

Licence