Base description which applies to whole site

Koppeling Uitkeringen

KOPPELING UITKERINGEN
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

 

249,1

579,4

994,5

1.448,20

1.907,10

totaal niet-belastingontvangsten

      

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

      
 

Uitgaven

 

92,3

195

309,7

435,5

561,6

3

Arbeidsongeschiktheid

      
 

Uitgaven

 

0

0

0

0

0

4

Jonggehandicapten

      
 

Uitgaven

 

86

165,5

252,3

347,7

442,1

5

Werkloosheid

      
 

Uitgaven

 

3,2

6,5

10

13,7

13,4

6

Ziekte en verlofregelingen

      
 

Uitgaven

 

0,1

0,2

0,3

0,5

0,6

7

Kinderopvang

      
 

Uitgaven

 

19,7

102,6

186

273,8

366,9

 

Ontvangsten

      

8

Oudedagsvoorziening

      
 

Uitgaven

 

0,3

0,6

1

1,4

1,9

9

Nabestaanden

      
 

Uitgaven

 

0

0

0

0,1

0,1

10

Tegemoetkoming ouders

      
 

Uitgaven

 

47,6

109

235,2

375,5

520,5

 

Ontvangsten

      

13

Integratie en Maatschappelijke Samenhang

      
 

Uitgaven

      

Op hoofdstuk 83 Koppeling Uitkeringen staan de ramingen van de uitgaven voor de indexering van de begrotingsgefinancierde sociale-zekerheidsuitgaven. De uitgaven op de artikelen worden geactualiseerd naar aanleiding van aanpassingen van de WKA-index (Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheden), door wijzigingen in prijsontwikkeling en door grondslageffecten bij de uitkeringen en programma-uitgaven. Aanpassingen van de WKA-index en prijsontwikkeling zijn gebaseerd op de economische raming van het CPB. De uitgaven betreffen jaarlijkse tranches voor de komende vijf jaar, dit verklaart de oploop op de verschillende artikelen.

Licence