Base description which applies to whole site

BES-fonds

H BES-FONDS
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

57,5

42,4

35,3

35,3

35,3

35,3

totaal niet-belastingontvangsten

      

1

BES-fonds

      
 

Uitgaven

57,5

42,4

35,3

35,3

35,3

35,3

Artikel 1 BES-fonds

Via het BES-fonds krijgen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) middelen toebedeeld om hun publieke taken uit te voeren. In 2021 en 2022 liggen de uitgaven hoger omdat rekening is gehouden met wisselkoersverschillen. Daarnaast zijn in 2021 middelen toegevoegd om de gevolgen van de coronacrisis te mitigeren.

Licence