Base description which applies to whole site

Staten Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

191,3

172,6

171,2

171,2

175

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

14,2

8,1

6,4

5,9

5,8

 
 

14,2

8,1

6,4

5,9

5,8

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

3,9

3,5

3,4

3,4

3,5

 
 

3,9

3,5

3,4

3,4

3,5

 

Extrapolatie

181,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

18,1

11,6

9,9

9,3

9,3

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

209,4

184,2

181,1

180,5

184,3

181,6

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

209,4

184,2

181,1

180,5

184,3

181,6

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

0

0

0

0

0

 

Extrapolatie

3,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

0

0

0

0

0

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft diverse mutaties. Zo zijn middelen toegevoegd voor de start van een parlementair onderzoek naar discriminatie in overheidsdiensten bij de Eerste Kamer en wordt de ambtelijke ondersteuning uitgebreid en geprofessionaliseerd. Daarnaast krijgt de Tweede Kamer budget voor de bekostiging van de reguliere bedrijfsvoering en start de Tweede Kamer een parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen. Tevens zijn er een aantal opboekingen van kasschuiven die bij najaarsnota hebben plaatsgevonden verwerkt. Tot slot is de eindejaarsmarge 2020 toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal.

Technische mutaties

Diversen

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting

Licence