Base description which applies to whole site

Prijsbijstelling

PRIJSBIJSTELLING. : UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

549,3

1.122,00

1.679,00

2.231,10

2.731,70

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0

0

0

0

0

 

Sociale zekerheid

      

Diversen

0

0

0

0

0

 

Zorg

      

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

0

0

0

0

0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Grondslagmutatie

108,9

119,4

191,5

173,8

208,8

 

Prijsbijstelling

0

11,4

84,2

156,9

221,8

 

Prijsontwikkeling

129,5

372,9

367,5

367,8

368,4

 

Uitkeren prijsbijstelling

‒ 716,2

‒ 715,1

‒ 730

‒ 710,9

‒ 697,8

 

Diversen

0

0

0

0

0

 

Sociale zekerheid

      

Diversen

‒ 3,8

‒ 5,5

‒ 7,5

‒ 9,6

‒ 5,6

 

Zorg

      

Diversen

‒ 1,8

‒ 1,2

‒ 1

‒ 1

‒ 1

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Grondslagmutatie

9,5

25,2

46,8

81,4

99,6

 

Prijsontwikkeling

‒ 14,2

8,1

24,3

38,2

47,8

 

Uitkeren prijsbijstelling

‒ 61,2

‒ 70,3

‒ 79,1

‒ 88,2

‒ 88,6

 

Diversen

0

‒ 1,9

3,6

18,1

29,4

 
 

‒ 549,3

‒ 257

‒ 99,7

26,5

182,8

 

Extrapolatie

3.540,30

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 549,3

‒ 256,9

‒ 99,7

26,3

182,8

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

0

865,1

1.579,30

2.257,40

2.914,50

3.540,30

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

0

865,1

1.579,30

2.257,40

2.914,50

3.540,30

Uitgaven

Grondslagmutatie

Elk jaar worden bij Voorjaarsnota de grondslagen geactualiseerd naar de standen van de laatste Miljoenennota. De prijsbijstelling is dit jaar omhoog bijgesteld als gevolg van de verwerking van de grondslagen uit de Miljoenennota 2021. Vanwege de kleine omvang van de grondslagmutaties valt deze bij de plafonds Sociale Zekerheid en Zorg onder de post Diversen.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling wordt berekend door de grondslag (de prijsgevoelige gedeelten van de departementale begrotingen) te vermenigvuldigen met de betreffende prijsontwikkeling. De prijsontwikkeling wordt geactualiseerd op basis van de ramingen van het CPB. Vanwege de kleine omvang van de mutaties valt deze bij de plafonds Sociale Zekerheid en Zorg onder de post Diversen.

Uitkeren prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2021 is uitgekeerd aan de departementen. Ook hier valt deze vanwege de kleine omvang van de mutaties bij de plafonds Sociale Zekerheid en Zorg onder de post Diversen.

Licence