Base description which applies to whole site

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.169,80

2.035,80

3.254,10

4.468,00

5.825,40

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0

0

0

0

0

 

Sociale zekerheid

      

Diversen

0

0

0

0

0

 

Zorg

      

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

0

0

0

0

0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Correctie groeifonds van r naar n

‒ 6,3

‒ 22,5

‒ 54,5

‒ 100,7

‒ 131,1

 

Grondslagmutatie

54,6

71

104,3

168,9

227

 

Loon- en prijsontwikkeling

157,4

737,6

1.001,00

1.434,80

1.779,00

 

Loonbijstelling tranche 2021

‒ 1.324,10

‒ 1.305,70

‒ 1.295,40

‒ 1.284,90

‒ 1.287,70

 

Diversen

0

0

0

0

0

 

Sociale zekerheid

      

Loon- en prijsontwikkeling

7

33,2

49,7

63,3

73,8

 

Loonbijstelling tranche 2021

‒ 49,5

‒ 48,1

‒ 47

‒ 46,1

‒ 44,9

 

Diversen

‒ 1,7

‒ 0,9

‒ 3,2

‒ 4,5

6,7

 

Zorg

      

Diversen

‒ 7,2

‒ 4

‒ 4,4

‒ 6,1

‒ 7,8

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Correctie groeifonds van r naar n

6,3

22,5

54,5

100,7

131,1

 

Loon- en prijsontwikkeling

1,2

9,1

18,6

35,2

43,7

 

Diversen

‒ 7,5

‒ 14,9

‒ 22,4

‒ 29,8

‒ 29,8

 
 

‒ 1.169,80

‒ 522,7

‒ 198,8

330,8

760

 

Extrapolatie

8.285,90

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 1.169,80

‒ 522,7

‒ 198,8

330,8

760

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

0

1.513,10

3.055,30

4.798,80

6.585,40

8.285,90

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

0

1.513,10

3.055,30

4.798,80

6.585,40

8.285,90

Uitgaven

Correctie groeifonds van r naar n

De middelen op het Nationaal Groeifonds (NGF) zijn geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkeling. Voor de indexering waren middelen gereserveerd onder plafond Rijksbegroting. Omdat is afgesproken dat deze middelen niet-plafondrelevant zijn, is een correctie doorgevoerd.

Grondslagmutatie

Als gevolg van de nieuwe begrotingsgrondslagen zoals vastgesteld in Miljoenennota 2021, zijn de loongrondslagen per uitgavenplafond aangepast.

Loon- en prijsontwikkeling

De loonontwikkeling voor de komende jaren is naar boven bijgesteld ten opzichte van de vorige Miljoenennota. Deze bijstelling volgt uit de ramingen van het Centraal Planbureau voor de ontwikkeling in de lonen en de sociale werkgeverslasten.

Loonbijstelling tranche 2021

De loonbijstelling tranche 2021 is overgemaakt naar de departementale begrotingen per uitgavenplafond.

Licence