Base description which applies to whole site

De Koning

I DE KONING: UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

48,2

48,2

48,2

48,2

48,2

 
       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

49,6

Stand Voorjaarsnota 2022

49,7

49,7

49,6

49,6

49,6

49,6

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Nominale bijstelling

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

       

Stand Miljoenennota 2023

49,7

50,2

50,1

50,1

50,1

50,1

I DE KONING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

0,1

1,7

1,7

1,7

1,7

 
       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

Stand Voorjaarsnota 2022 (incl. extrapolatie)

0,2

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

1,7

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Terugstorting uitkering Prinses van Oranje

1,7

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

       

Stand Miljoenennota 2023

1,9

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Deze mutatie betreft het toevoegen van de loon- en prijsbijstellingstranche 2022 aan de begroting van De Koning, en doorbelasting van mutaties gerelateerd aan de informatiehuishouding van het Kabinet van de Koning, uitbreiding van redactionele ondersteuning bij de Rijksvoorlichtingsdienst en het toekennen van de loon- en prijsbijstelling.

Technische mutaties

Nominale bijstelling

Deze post bestaat uit de nominale bijstelling van de grondwettelijke uitkering van de leden van het Koninklijk Huis.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Deze post betreft één mutatie voor de afrekening van het voorschot voor het Militaire Huis (Defensie) van 2021.

Terugstorting uitkering Prinses van Oranje

In de begroting van de Koning 2022 is vermeld dat het terug te storten bedrag van de uitkering van de Prinses van Oranje, wordt verwerkt in de begroting van het daaropvolgende jaar. De uitkering die de Prinses van Oranje in 2021 heeft ontvangen heeft zij begin 2022 teruggestort. Met ingang van 2022 wordt de uitkering teruggestort in hetzelfde begrotingsjaar. Voor de jaren na 2022 is de raming van deze terugstorting bijgesteld naar aanleiding van de nominale bijstelling van de uitkering.

Licence