Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2022

1.513,1

3.055,3

4.798,8

6.585,4

8.285,9

 
       

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

‒ 1.513,1

‒ 82,5

1.740,8

3.472,0

5.259,5

16.864,9

Stand Voorjaarsnota 2022

0,0

2.972,8

6.539,6

10.057,5

13.545,5

16.864,9

       

Mutaties besluitvorming Miljoenennota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Miljoenennota

0,0

427,2

‒ 22,3

‒ 49,3

‒ 109,9

‒ 141,6

Loon- en prijsontwikkeling

8,0

437,4

12,9

14,7

18,5

21,2

Overheveling begrotingsgefinancierde pensioenen Defensie

‒ 8,0

‒ 10,2

‒ 10,1

‒ 9,6

‒ 9,7

‒ 9,4

Correctie Integratie Uitkering accres

0,0

0,0

‒ 25,2

‒ 54,4

‒ 118,7

‒ 153,4

       

Stand Miljoenennota 2023

0,0

3.400,0

6.517,3

10.008,2

13.435,5

16.723,3

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Deze mutaties betreffen aanpassingen voor het verwerken van de nieuwe begrotingsgrondslagen, het bijstellen van de loonramingen op basis van de ontwikkelingen in lonen en sociale werkgeverslasten en het overboeken van de loonbijstellingstranche 2022 naar de departementen.

Uitgaven

Technische mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsontwikkeling

De loonontwikkeling is voor 2022 en 2023 naar boven en voor 2024 e.v. naar beneden bijgesteld ten opzichte van de Voorjaarsnota. Deze bijstelling volgt uit de ramingen van het Centraal Planbureau voor de ontwikkeling in de lonen en de sociale werkgeverslasten

De bijstelling wordt ook gemuteerd door de indexatie van het ABP van de pensioenen voor Rijksambtenaren per 1 juli 2022 met 2,39%. Ook indexeert het ABP met terugwerkende kracht voor de periode 1 januari tot 30 juni 2022 met 1,29%. Omdat deze indexering doorwerkt in de begrotingsgefinancierde pensioenen voor post-actieve militairen vindt een loonbijstelling plaats.

Overheveling begrotingsgefinancierde pensioenen Defensie

Dit betreft de overheveling van benodigde middelen voor het indexeren van de begrotingsgefinancierde pensioenen voor post-actieve militairen naar de Defensiebegroting.

Correctie Integratie uitkering accres

Enkele integratie-uitkeringen ter behoeve van gemeenten worden verwerkt in de algemene uitkering. Hiervoor wordt een alternatieve indexatiesystematiek gehanteerd. De bestaande reserveringen voor de loonbijstelling over deze middelen worden afgeboekt.

Licence