Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

23 CORONA

Coronagerelateerde uitgavenmaatregelen

Onderstaande tabel 23.1 toont de ramingen van de uitgaven aan coronagerelateerde maatregelen die relevant zijn voor het EMU-saldo. Voor 2022 is het de verwachting dat de uitgaven aan coronagerelateerde maatregelen circa 15,3 miljard euro zullen bedragen, voor 2023 worden de uitgaven geraamd op 5,2 miljard euro. De geraamde EMU-relevante uitgaven aan coronagerelateerde uitgavenmaatregelen bedragen in totaal circa 80 miljard euro.

Een uitgebreid overzicht van de overheidsfinanciën in coronatijd is ook terug te vinden op www.rijksfinancien.nl/overheidsfinancien-coronatijd.

Tabel 23.1 EMU-relevante uitgaven

(in miljoenen euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

Koninkrijksrelaties en BES fonds

50

40

‒ 4

86

Buitenlandse Zaken

7

14

20

Justitie en Veiligheid

137

239

100

3

1

479

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

46

143

82

2

272

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

715

3.984

4.280

1.445

71

50

40

10.586

Nationaal Programma Onderwijs

3.026

3.803

1.294

52

50

40

8.265

Diversen

715

959

477

151

19

2.321

Financiën en Nationale Schuld

298

540

434

124

‒ 56

‒ 63

‒ 100

‒ 17

1.160

Defensie

43

30

23

95

Infrastructuur en Waterstaat

803

1.334

1.084

179

13

3.413

Beschikbaarheidsvergoeding OV

800

1.120

1.022

179

13

   

3.134

Diversen

3

214

62

     

279

Economische Zaken en Klimaat

2.507

5.496

4.496

342

99

71

53

0

13.063

TVL

1.957

5.366

3.529

118

    

10.970

Diversen

550

129

968

224

99

71

53

0

2.094

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

245

204

166

23

638

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16.541

9.380

‒ 2.426

370

20

5

‒ 1

‒ 1

23.889

NOW

13.219

8.744

‒ 2.718

287

10

3

1

0

19.547

Diversen

3.322

636

292

82

10

3

‒ 2

‒ 1

4.342

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5.557

8.440

6.356

2.717

12

4

‒ 7

23.077

GGD'en en veiligheidsregio's

477

2.862

1.934

1.265

     

Testcapaciteit RIVM en GGD

929

2.260

1.544

634

    

5.367

Vaccin ontwikkeling en medicatie

123

830

1.623

669

    

3.244

Medische beschermingsmiddelen

1.810

213

79

34

2

2

‒ 7

 

2.132

Zorgbonus

2.001

777

19

1

    

2.799

Diversen Zorg

216

1.499

1.156

113

10

2

   

Gemeentefonds

848

1.205

329

2.382

Provinciefonds

13

13

Reserveringen Aanvullende post

410

410

Totaal EMU-relevante uitgaven

27.795

31.062

15.329

5.204

160

67

‒ 15

‒ 18

79.584

Naast de EMU-relevante corona uitgaven zijn er ook uitgaven die niet EMU-relevant zijn. Dit zijn leningen waarvan de verwachting is dat deze (vrijwel volledig) op een later moment worden terugbetaald. In tabel 23.2 is een overzicht opgenomen van de niet EMU-relevante uitgaven.

Tabel 23.2 Niet EMU-relevante uitgaven

(in miljoenen euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

Koninkrijksrelaties en BES fonds

628

417

41

‒ 1.038

48

Liquiditeitssteun Aruba, Curaçao, Sint Maarten

628

417

41

‒ 1.038

    

48

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

25

5

‒ 15

15

Nationaal Programma Onderwijs

 

25

5

   

‒ 15

 

15

Financiën en Nationale Schuld

277

446

‒ 723

Lening KLM

277

 

446

   

‒ 723

  

Economische Zaken en Klimaat

267

168

‒ 46

‒ 67

‒ 67

‒ 247

‒ 37

62

34

Leningen

267

140

4

  

‒ 180

30

62

323

Voucherkredietfaciliteit reissector

28

‒ 50

‒ 67

‒ 67

‒ 67

‒ 67

 

‒ 289

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

476

50

‒ 22

‒ 44

‒ 45

‒ 46

369

Leningen TOZO

476

50

  

‒ 22

‒ 44

‒ 45

‒ 46

369

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1

1

2

Verlaging invorderingsrente Zorgtoeslag

  

1

1

    

2

Totaal niet EMU-relevante uitgaven

1.648

660

447

‒ 1.104

‒ 89

‒ 291

‒ 820

16

467

Licence