Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2

Budgettaire kerngegevens

Tabel: budgettaire kerngegevens in miljoenen euro (in lopende prijzen; min betekent uitgaven)

 2008
1. Netto-uitgaven onder het kader RBG-eng – 103 944
2. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven SZA – 10 800
3. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven BKZ – 2 234
4. Netto uitgaven niet relevant voor enig kader* – 55 982
5. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven (5=1+2+3+4)– 172 960
  
6. Belastingen143 100
7. Overig (o.a. kas-transverschillen en financiële transacties)*37 487
  
8. EMU-saldo Centrale Overheid7 627
  
9. EMU-saldo Lokale Overheid– 1 000
  
10. EMU-saldo Sociale Fondsen24
  
11. EMU-saldo (- = tekort)6 651
EMU-saldo in %BBP1,1%
  
EMU-schuld339 717
EMU-schuld in %BBP57,3%
  
BBP (in miljarden euro)593

* excl. aflossing en uitgifte vaste schuld

Licence