Base description which applies to whole site

3. Inkomsten

Ten opzichte van de Miljoenennota 2014 is de raming van de totale belasting en premieontvangsten 2013 per saldo ongewijzigd.

Tabel 3.1 Mutatie van de belasting- en premieontvangsten 2013 op EMU-basis (in miljarden euro)
   

Stand MN 2014

Stand NJN 2013

Mutatie

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

225,8

225,8

0,0

 

w.v. belastingen en premies volksverzekeringen

173,4

173,4

0,0

 

w.v. premies werknemersverzekeringen

52,3

52,3

0,0

De Najaarsnotaraming is voornamelijk gebaseerd op de gerealiseerde ontvangsten over 2013 tot en met de maand oktober. Deze realisaties passen in de raming van de economische groei uit de Miljoenennota, die wordt bevestigd door de jongste cijfers van het CBS over de economische groei in het derde kwartaal 2013.

Hoewel de stand van de totale belasting- en premieontvangsten 2013 niet is gewijzigd, is onderliggend wel sprake van enkele mutaties ten opzichte van de stand Miljoenennota 2014. Meevallers doen zich respectievelijk voor bij de loon- en inkomensheffing (0,3 miljard euro), de belastingen van rechtsverkeer (0,2 miljard euro), de belastingen op milieugrondslag (0,2 miljard euro) en de schenk- en erfbelasting (0,2 miljard euro).

Tegenvallers doen zich voor bij de omzetbelasting (– 0,4 miljard euro), de accijnzen (– 0,2 miljard euro) en de invoerrechten (– 0,1 miljard euro). De verwachtingen over de overige belastingen en premies werknemersverzekeringen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de Miljoenennota 2014.

De meevaller bij de loon- en inkomensheffing (0,3 miljard euro) betreft met name lagere teruggaven in 2013 op de aangifte inkomstenbelasting 2012. De tegenvaller bij de omzetbelasting (– 0,4 miljard euro) volgt uit de gerealiseerde kasontvangsten tot en met het derde kwartaal van 2013. De meevaller bij de belastingen van rechtsverkeer van 0,2 miljard euro betreft respectievelijk een meevaller van 0,1 miljard euro bij de assurantiebelasting en 0,1 miljard euro bij de overdrachtsbelasting. De tegenvaller bij de accijnzen van 0,2 miljard euro betreft met name de accijns op brandstoffen. Ten slotte betreft de meevaller bij de belastingen op milieugrondslag van 0,2 miljard euro met name de energiebelasting.

Tabel 3.2 Mutatie belasting- en premieontvangsten 2013 EMU-basis uitgesplitst (in miljarden euro)
 

Mutatie

Kostprijsverhogende belastingen

– 0,5

Invoerrechten

– 0,1

Omzetbelasting

– 0,4

Accijnzen

– 0,2

Belastingen van rechtsverkeer (overdrachtsbelasting en assurantiebelasting)

0,2

Belastingen op milieugrondslag (w.o. energiebelasting)

0,2

BPM/MRB

0,0

Bankbelasting

0,0

Overige belastingen

0,0

   

Belastingen en premies volksverzekeringen op inkomen, winst en vermogen

0,5

Loon- en inkomstenheffing

0,3

Dividendbelasting

0,0

Vennootschapsbelasting

0,0

Schenk- en erfbelasting

0,2

Overige belastingen

0,0

   

Totaal belastingen en premies volkverzekeringen

0,0

   

Premies werknemersverzekeringen

0,0

   

Totaal belastingen en premies

0,0

Licence