Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN VAN DE GOUVERNEURS: UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

119,7

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 5,1

     

– 5,1

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,3

     

0,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 4,8

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

114,9

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

114,9

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN VAN DE GOUVERNEURS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

5,9

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,2

     

0,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0,2

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

6,1

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

6,1

Diversen (technische mutaties: uitgaven en ontvangsten)

Dit betreft voornamelijk de bekostiging van het Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV) bij de Raad van State. De bekostigingssystematiek van de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak voorziet in een nacalculatie van de kostprijs per zaak bij de Najaarsnota. De prognose van 8.200 zaken leidt tot een verhoging van de uitgavenraming.

Licence