Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Deltafonds

DELTAFONDS: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.116,7

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Saldo 2019 investeren in waterkwaliteit

‒ 33,5

Saldo 2019 investeren in waterveiligheid

61,7

Saldo 2019 investeren in zoetwatervoorziening

‒ 17,6

Diversen

‒ 12,9

 

‒ 2,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 2,2

 

‒ 2,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 4,5

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

1.112,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

1.112,2

DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.116,7

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 2,3

 

‒ 2,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 2,2

 

‒ 2,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 4,5

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

1.112,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

1.112,2

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

Op artikel 7 is minder uitgegeven dan verwacht, met name doordat de pilots aanvullende zuivering van medicijnresten door waterschappen later starten (-25,0 mln.).

Saldo 2019 Investeren in waterveiligheid

Op artikel 1 is per saldo meer uitgegeven dan voorzien, met name door versnellingen op projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en reserveringen die doorschuiven naar komende jaar. Zoals Koppelstukken Markermeerdijk waar betalingen eerder plaatsvinden (+19,0 mln.) en Vecht-Zuid door samenvoeging van twee projecten (+7,0 mln.). Daartegenover staan ook vertragingen in andere projecten van het Hoogwaterbschermingsprogramma: zoals het project Rivierverruiming Rijn en Maas (-6,0 mln.) door vertraging in bestuurlijke afspraken en in project Ijsseldelta fase 2 door actualisatie van de uitvoeringsplanning (-6,0 mln.).

Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

Op artikel 2 is minder uitgegeven dan verwacht, voornamelijk door vertragingen in project Lopikerwaard (-9,5 mln.) als gevolg van een complex gebiedsproces en project Ecologische Maatregelen Markermeer (-7,6 mln.) als gevolg van de RvS-uitspraak over Programma Aanpak Stikstof.

Diversen

Deze post bestaat met name uit het saldo 2019 van het artikel netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (-13,7 mln.), het saldo 2019 van het DBFM contract Afsluitdijk (+10,1 mln.) en het saldo 2019 van beheer, onderhoud en vervanging (-9,1 mln.).

Technische mutaties

Diversen

Deze post bestaat uit diverse desalderingen waarvan de grootste bijdragen van derden zijn in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het project Ruimte voor de Rivier (+1,6 mln.).

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Er zijn minder niet-belastingontvangsten dan verwacht. Dit komt vooral door lagere ontvangsten van de provincie Flevoland omdat de vergunningaanvraag is aangehouden door de RvS uitspraak over PAS (-1,5 mln.).

Technische mutaties

Diversen

Deze post bestaat uit diverse desalderingen waarvan de grootste bijdragen van derden zijn in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het project Ruimte voor de Rivier (+1,6 mln.).

Licence