Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

‒ 401,3

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Invullen in=uittaakstelling rijksbegroting

59,5

Diversen

‒ 0,5

 

59,0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 3,8

 

‒ 3,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

55,3

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

‒ 346,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

‒ 346,0

ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

0,0

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

0,0

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Invullen in=uittaakstelling rijksbegroting

De in=uittaakstelling voor 2019, de boekhoudkundige tegenhanger van de opgeboekte eindejaarsmarges, is gedurende 2019 gedeeltelijk ingevuld.

Diversen

Dit betreft een mutatie op de reservering Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren. De resterende middelen voor de doelgroepen licht verstandelijk beperkten (LVB), zwerfjongeren en daklozen worden doorgeschoven naar 2020 (0,5 mln.). In lijn met het Regeerakkoord wordt de groep mensen met een (licht) verstandelijke beperking, daklozen en zwerfjongeren beter in beeld gebracht en wordt ingezet op betere aansluiting tussen verschillende vormen van zorg en ondersteuning.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft een overboeking voor de 1e termijn van de Regio Deal ZaanIJ aan de begroting van LNV.

Licence